Dalmierz-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dalmierz-opracowanie - strona 1 Dalmierz-opracowanie - strona 2 Dalmierz-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenie nr 7
Wyznaczanie stałej dodawania dalmierza elektrooptycznego
1. Sprzęt
Dalmierz elektroniczny, 4 statywy, 2 komplety tarcz celowniczych, pryzmat, szkicownik
2. Miejsce odbywania ćwiczeń
Korytarz w przyziemiu budynku Geodezji,.
3. Cel ćwiczeń Wyznaczenie stałej dodawania dalmierza elektronicznego
4. Opis zagadnienia
Zakres wymaganych wiadomości obejmuje definicje i jednostki wszystkich wielkości fizycznych związanych z ćwiczeniem oraz podstawy budowy i działania dalmierzy elektrooptycznych.
Błędy występujące podczas pomiaru dalmierzem fazowym.
Na wyniki pomiaru odległości wywierają wpływ różne czynniki zakłócające, zwane potocznie źródłami błędów elementarnych, których współdziałanie decyduje w wysokim stopniu o dokładności obserwacji. Ze względu na pochodzenie źródła te można podzielić ogólnie na trzy kategorie:
operacyjne: błędy centrowania i poziomowania przyrządów, wycelowania na reflektor, niedokładności odczytów wizualnych,
zewnętrzne: wnoszone przez ośrodek fizyczny otoczenia przyrządu i toru rozchodzenia się sygnałów pomiarowych np.: wpływ temperatury na przyrządy, wpływ atmosfery na propagację fali nośnej, turbulencja atmosfery, odbicie sygnałów pomiarowych od obiektów stanowiących tło reflektora,
instrumentalne wynikające z niedoskonałości konstrukcji dalmierza oraz zachodzących w nim procesów pomiarowych.
Istota stałej dodawania i sposób jej wyznaczenia.
Poprawka dodawania dalmierza elektronicznego.
Podczas pomiaru długości odcinka D pionowe osie geometryczne dalmierza i reflektora pryzmatycznego pokrywają się z punktami geodezyjnymi A i B, rysunek 1. Punkty przecięcia się geometrycznych osi pionowych dalmierza i reflektora z linią mierzonego odcinka zwane są centrami geometrycznymi, gdzie punkt Ag jest centrem geometrycznym dalmierza, a punkt Bg centrem geometrycznym reflektora pryzmatycznego. Rys.1. Położenie mimośrodowe centrów elektrycznych względem centrów geometrycznych w dalmierzach elektrycznych.
W czasie pomiaru odległości dalmierzem elektrooptycznym porównanie faz: sygnału powracającego do dalmierza po retransmisji od reflektora pryzmatycznego i sygnału odniesienia odbywa się w punkcie Ae zwanym centrem elektrycznym dalmierza. Tak samo nazywany jest punkt Be, w którym następuje retransmisja (odbicie sygnału pomiarowego). Bezpośrednio mierzona jest więc odległość D = Ae Be.
Z powodu dodatkowych opóźnień, jakich sygnały pomiarowe doznają w obwodach elektrycznych i w układach optycznych, a także niedokładności mechanicznego osadzenia reflektora pryzmatycznego, punkty

(…)

… od stałej metrycznej bazy komparacyjnej. Przebieg czynności:
Pobrać sprzętu geodezyjnego z wypożyczalni (pok. 010G - przyziemie KGiF) według następującego zestawienia:
dalmierz elektrooptyczny Elta15 lub Elta50, optyczny instrument geodezyjny zaopatrzony w pion (np.: Theo020B)
pięć statywów, cztery spodarki,
reflektor pryzmatyczny,
szkicownik
Rozstawić statywy na laboratoryjnej bazie testowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz