Wyznaczanie rozpuszczalności substancji metodą syntetyczną - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie rozpuszczalności substancji metodą syntetyczną - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Errata do sprawozdania z ćwiczenia:
„Wyznaczanie rozpuszczalności substancji metodą syntetyczną.”
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
mn-dekanu/g
0,0696
0,1531
0,4260
1,2955
2,1861
3,7510
0,1008
0,2970
0,8972
1,7861
2,6850
4,3594
5,7339
7,8429
10,0465
nn-dekanu/mmol
0,4892
1,0760
2,9940
9,1053
15,3648
26,3635
0,7085
2,0874
6,3059
12,5534
18,8712
30,6396
40,3001
55,1230
70,6101
T/K
342,46
337,46
336,46
333,26
327,46
322,76
317,76
323,96
321,36
319,26
316,56
314,66
310,26
306,26
302,66
298,96
Xstear 1,0000
0,6908
0,5039
0,2674
0,1072
0,0664
0,0398
0,6266
0,3629
0,1586
0.0865
0,0593
0,0374
0,0287
0,0211
0,0166
103*1/T*K
2,920
2,963
2,972
3,001
3,054
3,098
3,147
3,087
3,112
3,132
3,159
3,178
3,223
3,265
3,304
3,345
ln xstear 0
-0,3699
-0,6854
-1,3190
-2,2331
-2,7121
-3,2239
-0,4675
-1,0136
-1,8412
-2,4476
-2,8252
-3,2861
-3,5509
-3,8585
-4,0984
ln(T/Ttop)
0,00000
-0,0147
-0,0171
-0,0267
-0,0448
-0,0592
-0,0749
-0,0555
-0,0636
-0,0701
-0,0786
-0,0847


(…)


-2,4476
-2,8252
-3,2861
-3,5509
-3,8585
-4,0984
ln(T/Ttop)
0,00000
-0,0147
-0,0171
-0,0267
-0,0448
-0,0592
-0,0749
-0,0555
-0,0636
-0,0701
-0,0786
-0,0847
-0,0987
-0,1117
-0,1254
-0,1358
Tabela 2. Masy i liczby moli cykloheksanu; ułamki molowe kwasu stearynowego w podanych temperaturach; obliczone wartości ln xstear ,1/T, ln(T/Ttop) w kolejnych pomiarach prowadzonych w kolbce 1 i 2.
Na podstawie danych z powyższej tabeli, obliczamy ułamki molowe cykloheksanonu w roztworach nasyconych w kolejnych pomiarach. Obliczenie ułamków molowych jest elementarne:
Obliczone wartości (wraz z odpowiadającymi im wartościami temperatury) umieszczamy w Tabeli 2. Dodatkowo umieszczamy też wartości dotyczące czystego kwasu stearynowego (czyli jego temperaturę topnienia, która będzie odpowiadać ułamkowi molowemu xstear=1…
… naniesione na Wykres 2. Wykorzystane zostały także wartości obliczone dla czystego kwasu stearynowego.
6. Wnioski.
Metodą syntetyczną, z dosyć dużą dokładnością, można wyznaczać krzywą rozpuszczalności ciało stałe-ciecz w układzie dwuskładnikowym. Nie da się jednak uniknąć pewnego błędu pomiarowego, który wynika głównie z powolnego dochodzenia układu do stanu równowagi - łatwo następuje przegrzanie, bądź…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz