Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi - strona 1

Fragment notatki:

Sprawozdanie z laboratorium fizyki Temat: Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi oraz stałej Faraday'a. W celu przeprowadzenia ćwiczenia, przemyto naczynie wodą destylowaną, wlano do niego  roztworu   siarczanu  miedzi.  Płytkę   służącą  za   katodę   oczyszczono   drobnoziarnistym  papierem  ściernym   i   przemyto   wodą   destylowaną.   Następnie   płytkę   zważono;   m1=71,2g.   Następnie  zanużono obie elektrody w roztworze (katodę  podłączono do ujemnego bieguna źródła prądu  stałego). Podłączono prąd o natężeniu 1A. Odcryty spadku natężenia prądu nie były konieczne,  bowiem   jak   stwierdzono,   spadek   natężenia   prądu   był   tak   minimalny,   że   niezauważalny   na  przyrządzie pomiarowym. Prąd płyną przez 20 minut. Pomiar powtórzono dla natężenia prądu 3A,  i tego samego czasu. W celu obliczenia ładunku liczymy sumę iloczynów natężeń prądu i przedziałów czasowych  (Dt=120s). Q1=1200C, Q2=3600C. Równoważnik elektrochemiczny liczymy ze wzoru: m I*t*k Q*k         k= m Q    [ g C = = ⇒ ] m - masa wydzielona na elektrodzie. Ponieważ różnica mas m1=0,4g, k1=0,00033 g/C, a m2=1,18g to k2=0,00032g/C. Stałą Faraday'a  obliczamy z niżej podanego wzoru: R k R k F 1 2 = = R -równoważnik chemiczny (iloraz masy atomowej pierwiastka przez jego wartościowość)  Równoważnik chemiczny miedzi wynosi 31,78. W wyniku obliczeń otrzymaliśmy F1=95340, a  F2=96955,93. Błąd jaki wyniknął w ćwiczeniu, uzależniony jest od kilku czynników. W pewnym stopniu  na przebieg ćwiczenia ma wpływ zużycie elektrolitu (zanieczyszczenie). Dużą niedogodnością jest  brak dokładnej wagi. Waga, kórą dysponowano w ćwiczeniu waży z dokładnością do 0,1g.  Niedokładność amperomierza nie była duża, aczkolwiek spadku natężenia prądu nie stwierdzono.  Spadek natężenia prądu można było odczytać w granicach 0,1A. β = + = ∆ ∆ m m I I  = 9,8% 0 098 100 , * % ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz