Sprawdzanie analizy Farada'ya - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawdzanie analizy Farada'ya - omówienie - strona 1 Sprawdzanie analizy Farada'ya - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

  1 Ćwiczenie 23  Sprawdzanie praw elektrolizy Faraday'a  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Przepływ prądu przez elektrolity.  2.  Pierwsze i drugie prawo Faraday'a.  II. Wprowadzenie   W  ćwiczeniu stosowanym elektrolitem jest wodny roztwór  4 CuSO . Po  zdysocjowaniu tworzą się jony dodatnie  + + Cu  i jony ujemne  − − 4 SO  (rys. 1).  A K   Rys.1. Ilustracja zjawiska elektrolizy     Po wprowadzeniu do elektrolitu elektrod i połączeniu ich ze źródłem napięcia,  jony ujemne  − − 4 SO  poruszają się z niewielką prędkością w kierunku anody  A , jony  dodatnie  + + Cu  w kierunku katody  K . W wyniku elektrolizy na katodzie osadzi się  Cu ,  na anodzie reszta kwasowa  4 SO , lecz grupa  4 SO  reaguje natychmiast z wodą według  wzoru:    2 4 2 2 4 O 2 1 SO H O H SO + → +     Rezultat jest taki, że na anodzie wydziela się tlen.   Celem  ćwiczenia jest wyliczenie współczynnika elektrochemicznego substancji  i stałej Faraday'a poprzez zmierzenie wydzielonej masy miedzi na katodzie.  III. Wykonanie ćwiczenia  1.  Połączyć obwód według schematu (rys. 2).  A K   Rys. 2. Schemat obwodu elektrycznego do praw elektrolizy     2  2.  Sprawdzić poprawność obwodu elektrycznego zamykając obwód na krótki czas.  Jednocześnie regulować natężenie prądu w obwodzie, tak, by gęstość prądu nie  przekraczała  2 dm A 5 0 , . (Natężenie prądu wyznaczyć w odniesieniu do zmierzonej  części powierzchni elektrody).  3.  Wyjąć katodę, oczyścić starannie papierem ściernym, wypłukać wodą. Wyznaczyć  masę  1 m   katody korzystając z wagi analitycznej.  4.  Umieścić ponownie katodę w elektrolicie, włączyć prąd uruchamiając jednocześnie  zegar. Utrzymywać stałą wartość natężenia prądu przez czas  min 30 = t .  5.  Po upływie tego czasu przerwać dopływ prądu. Opłukać katodę wodą, osuszyć  i wyznaczyć masę  2 m  katody. Masę wydzielonej miedzi obliczyć ze wzoru  1 2 m m m − = . Przekształcając wzór  t I k m =  obliczyć równoważnik  elektrochemiczny miedzi:    t I m m k 1 2 − =   6.  Z układu okresowego pierwiastków odczytać masę atomową miedzi   Cu µ ,  wartościowość miedzi  2 = w , i ze wzoru wyrażającego drugie prawo elektrolizy  ( w F k µ 1 = ) obliczyć stałą Faraday'a:    k w F Cu µ =   Tabela pomiarowa  I  1 m   t  2 m   m k  k k ∆ ±   F  F F ∆ ±   [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz