Wyznaczanie natężenia źródła światła

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie natężenia źródła światła  - strona 1 Wyznaczanie natężenia źródła światła  - strona 2 Wyznaczanie natężenia źródła światła  - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Wyznaczanie natężenia źródła światła i  sprawności świetlnej żarówki. Badanie  oświetlenia 1 Wstęp teoretyczny W  fotometrii  rozróżniamy  kilka  wielkości  fizycznych,  przy  czym  główną  jest   natężenie  źródła światła. Pozostałe jednostki fotometryczne ustala się jako pochodne, na podstawie praw  wiążących   je  z   natężeniem.   Jednostką   natężenia   źródła   światła   -   światłości  (ilość   energii  świetlnej   wysyłanej   przez   źródło   w   jednostce   czasu)   jest   kandela   (cd).   Źródłem  promieniowania  świetlnego  o   natężeniu  1 kandeli  jest  rurka  z tlenku toru   w temperaturze  krzepnięcia platyny (2042 K), przy ciśnieniu 1 atmosfery fizycznej, z otworkiem o powierzchni  1 6*10 m 5 2  . Oświetlenie  jest   to   stosunek   strumienia  świetlnego   padającego   prostopadle   na   element  powierzchni ds, do tejże powierzchni. Jednostką oświetlenia jest luks: E d ds       [1 l x =  1 lm 1 m ] 2 = Φ Kiedy punktowe źródło światła o natężeniu I, znajduje się w odległości r od powierzchni na  którą pada, a ponad to pod kątem  α do normalnej, oświetlenie wyraża się wzorem: E=  I r cos 2 α Powyższa zależność przedstawia prawo Lamberta. 2  Ćwiczenie 1    Sprawdzanie prawa Lamberta. Na  ławie optycznej umieszczono  punktowe źródło światła (o   małej średnicy  promienia)  oraz   stolik   obrotowy   z   fotoogniwem   luksomierza.   Stolik   obrotowy   wyposażony   jest   w  kątomierz do pomiaru kąta padania promieniowania na płytkę fotoogniwa. W pierwszej części  ćwiczenia ustawiono płytkę   pod kątem 100  w odległości r = 25 cm od źródła światła. Przy  niezmienionej pozycji kątomierza odczytywano oświetlenie E oraz odległość r, którą następnie  zwiększano. Czynności te powtórzono dla kąta 300. Użyte przyrządy - punktowe źródło światła - fotoogniwo umieszczone na obrotowym kątomierzu - luksomierz magnetoelektryczny  ±10% Tabela pomiarowa Lp. E r-2 ∆r-2 r I ∆I [n] [lx] [m] [m] [m] [lm] [lm] 1 20,5 16 0,008 0,25 1,48 0,17 2 14,5 11,11 0,007 0,30 1,50 0,17 3 11 8,2 0,006 0,35 1,55 0,17 4 8,5 6,25 0,005 0,40 1,57 0,17 5 6,5 4,94 0,005 0,45 1,52 0,17 6 5,5 4 0,004 0,50 1,59 0,17 7 4 2,78 0,004 0,60 1,66 0,18 8 3 2,04 0,003 0,70 1,70 0,15 9 2,5 1,56 0,003 0,80 1,85 0,19 10 2 1,23 0,002 0,90 1,87 0,19 11

(…)

… fotometru od wzorcowego źródła światła
r2 - odległość fotometru od badanego źródła światłą
Użyte przyrządy
- źródło światła wzorcowe I = 20[cd]
- źródło światła badane I = ? [cd]
- fotometr umieszczony ruchomo na podziałce o dokładności 0,01m
- woltomierz elektromagnetyczny kl. 0,5 zakres 300[V]
- miliamperomierz elektromagnetyczny kl. 0,5 zakres 75[mA]
Tabela pomiarowa
I1
[cd]
20
20
20
20
20
20
20
U
[V…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz