Natężenie źródeł światła i sprawność świetlna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Natężenie źródeł światła i sprawność świetlna - strona 1 Natężenie źródeł światła i sprawność świetlna - strona 2 Natężenie źródeł światła i sprawność świetlna - strona 3

Fragment notatki:

Temat ćwiczenia: WYZNACZANIE NATĘŻENIA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA I SPRAWNOŚCI ŚWIETLNEJ ŻARÓWKI. 1.  Wstęp. Podstawową wielkością stosowaną w fotometrii jest natężenie źródła światła w  danym kierunku, czyli światłość (ilość energii świetlnej wysyłanej przez źródło w  jednostce czasu). Jednostką tej wielkości jest kandela [1 cd]. Rurka z tlenku toru  w temperaturze 2042 K, przy ciśnieniu 1 atmosfery fizycznej, z otworkiem o  powierzchni  1 6 105 2 * m jest źródłem promieniowania świetlnego o natężeniu 1 cd.  Inne jednostki fotometryczne ustala się jako pochodne tej wielkości. Ilość energii  którą przenoszą promienie świetlne przez daną powierzchnię w jednostce czasu  nazywa się strumieniem świetlnym  Φ. Strumień światła emitowany przez  punktowe źródło światła będzie określony wzorem:  d I d Φ = * ω gdzie: Φ-strumień świetlny. I-natężenie źródła światła. ω-kąt bryłowy. Jednostką strumienia świetlnego jest lumen: 1 lm= 1cd * 1sr Strumieniowi świetlnemu wynoszącemu 1 lm odpowiada różna moc w zależności  od tego, jaki jest skład widmowy światła. Jeżeli strumień świetlny d Φ pada na  element o powierzchni dS ustawionej do niego prostopadle, to powoduje on  oświetlenie E tej powierzchni, które wynosi: E d dS = Φ Jednostką oświetlenia jest lux [1 lx] , jest to oświetlenie powodowane przez  strumień 1 lm padający na powierzchnię 1m2 .Punktowe źródło światła o  światłości I wywołuje na powierzchni znajdującej się w odległości r od źródła i  ustawionej pod kątem  α do kierunki padania światła oświetlenie, które można  wyrazić wzorem: E I r = 2 cosα i nazywamy go prawem Lamberta. Używane źródła światła są bardzo mało wydajne. Tylko niewielka część  wysyłanej energii przypada na promienie widzialne i zależy to od temperatury  włókna, im jest ona wyższa, tym większa część energii promieniowania przypada  na światło. Ważną rolę w fotometrii odgrywa współczynnik sprawności świetlnej źródła,  którą definiuje się jako stosunek jego światłości I do pobieranej mocy P.: η = I P W przeciwieństwie do innych sprawności , sprawność ta jest liczbą mianowaną i  ma wymiar  cd W . W oparciu o powyższe wzory skonstruowano przyrządy zwane fotometrami,  przeznaczone do względnych pomiarów światłości. Światłość hipotetycznego  punktowego źródła światła nie zależy od kierunku; mówimy, że źródło takie jest  izotropowe. W rzeczywistych żarówkach elektrycznych światłość zależy od 

(…)

… przystąpiono do pierwszej
części ćwiczenia.
 poprzez autotransformator regulowano wartość napięcia zasilającego
badane źródło światła, wartości napięcia i prądu odczytywano z przyrządów
oraz porównywano oświetlenie z obu stron fotometru odczytując
jednocześnie odległości fotometru od źródeł światła i wyniki umieszczano w
tabeli. Wartość napięcia zasilającego zwiększano co 10V.
W drugiej części :
 przy danej wartości oświetlenia zmieniano odległość fotoogniwa
luksomierza od źródła światła, a także kąt padania promieni na czujnik.
Odczytując wartości na luksomierzu oraz kąt i oddalenie od źródła, wartości
umieszczono w tabeli.
5.
6.
Obliczenia i wzory.
I
cosα
r2
E * r2
I=
cosα
I
η =
P
E=
2
r
I 2 =  2  I1
 r1 
Dla α=0:
I' =
7.
E * r2
≈10,2 [cd]
cosα
Tabele.
I1
[cd]
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20…

18
P [W]
Zależność I=f(P)
30
25
I [cd]
20
15
10
5
0
0
2
4
6
8
10
P [W]
12
14
16
18
Wnioski.
Jasność źródła światła od mocy pobieranej nie jest funkcją liniową, ale mimo
to ze wzrostem mocy pobieranej przez żarówkę wzrasta jej oświetlenie. Przy
wzroście wartości napięcia zasilającego na żarówce od zera do wartości
znamionowej, natężenie źródła światła rośnie logarytmicznie, aż do pewnej
wartości…
… było wyznaczanie natężenia źródła światła i sprawności
świetlnej żarówki.
W ćwiczeniu wykorzystano:
Przyrządy do wyznaczania natężenia źródła światła i sprawności świetlnej
żarówki.
 źródła światła (badane i wzorcowe).
 fotometr.
 luksomierz (fotoogniwo).
woltomierz.
 amperomierz.
 autotrafo.
 miarka centymetrowa.
 kątomierz.
3.
4.
Schematy przyrządów.
Po sprawdzeniu poprawności połączeń obwodów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz