Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych i cieczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych i cieczy - strona 1 Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych i cieczy - strona 2 Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych i cieczy - strona 3

Fragment notatki:

SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM FIZYKI Tytuł ćwiczenia: ćw. nr. 7  Wyznaczanie ciepła właściwego  ciał stałych i cieczy Ilość ciepła Q potrzebna do podwyższenia temperatury masy m danej substancji  lub   do   wywołania   w   niej   innych   zmian   jest   proporcjonalna   do   tej   masy   oraz   do  przyrostu temperatury ΔT: Q = c m ΔT gdzie: c – współczynnik proporcjonalności zwany ciepłem właściwym Pojemność  ciepna  K  jest   to   stosunek   ilości  ciepła  Q  dostarczonej   ciału,   do  przyrostu temperatury ΔT, jaki ona wywoła: K = ΔQ / ΔT = c m [J / deg]     (wzór 1) - Liczbowo K jest równe ilości ciepła potrzebnego do ogrzania danej masy  ciała o 1 deg - Pojemność   cieplną   odniesioną   do   jednostki   masy   substancji   nazywa   się  ciepłem właściwym: c = Q / mΔT [J / kg ٠deg] Liczbowo   ciepło   właściwe   jest   równe   ilości   ciepła   potrzebnego   do   ogrzania   1   kg  danego ciała o 1 deg. Wzór ten określa średnie ciepło właściwe w przedziale tempera- tur ΔT. W większym zakresie temperatur ciepło właściwe jest funkcją temperatury.  Zależy też ono od stanu skupienia materii, np. woda ma ciepło właściwe dwukrotnie  większe niż lód, zaś żelaza oraz niklu wykazuje zmiany wartości w okolicy przejścia z  jednej postaci alotropowej w drugą. -   Ciepło   właściwe   zależy   od   warunków,   w   jakich   ogrzewa   się   dane   ciało.  Przeprowadzony pomiar ciepła właściwego przy stałym ciśnieniu daje wynik większy  od ciepła właściwego mierzonego przy stałej objętości. Różnica ta jest niewielka dla  ciał   stałych   i   cieczy,   ale   dla   gazów,   których   współczynnik   rozszerzalności   jest  większy, odgrywa ona istotną rolę. - Ciepło właściwe ciała stałego czy cieczy mierzy się najczęściej za pomocą  kalorymetru. Aby zmniejszyć do minimum wymianę ciepła naczynia wewnętrznego z  otoczeniem, jest ono izolowane od naczynia zewnętrznego. Natomiast aby zmniejszyć  straty przez promieniowanie, powierzchnie obu naczyń są wypolerowane oraz niklo- wane. Przy układaniu bilansu cieplnego zakłada się, że kalorymetr jest idealnie izolo- wany   od   otoczenia,   to   znaczy,   że   nie   ma   żadnej   wymiany   ciepła   między   nim   i  otoczeniem.   W   rzeczywistości   jednak   taka   wymiana   ciepła   odbywa   się   cały   czas  wykonywania pomiaru. Zadanie 8A.   Wyznaczanie równoważnika wodnego kalorymetr ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz