Wyznaczanie ciepa parowania cieczy zpomiarw prnoci pary metod izoteniskopowa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 343
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie ciepa parowania cieczy zpomiarw prnoci pary metod izoteniskopowa - omówienie - strona 1 Wyznaczanie ciepa parowania cieczy zpomiarw prnoci pary metod izoteniskopowa - omówienie - strona 2 Wyznaczanie ciepa parowania cieczy zpomiarw prnoci pary metod izoteniskopowa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Grupa: 22
Zesp: 1
wiczenie: 2
Data: 19.03.97
1. Szczepan Bednarz
2. Magdalena Kpczyska
3. Jarosaw Zbroszczyk
Temat: Wyznaczanie ciepa parowania cieczy zpomiarw prnoci pary metod izoteniskopowa.
Ocena: I. Cz teoretyczna.
Temperatura wrzenia jest to temperatura, w ktrej prno pary nad roztworem rwna jest cinieniu zewntrznemu.
Pomiaru prnoci pary dokonuje si zazwyczaj dwoma metodami:
a)dynamiczn, w ktrej ustala si w aparaturze okrelone cinienie pary nasyconej, anastpnie mierzy si temperatur wrzenia pod tym cinieniem;
b)statyczn, w ktrej przy ustalonej temperaturze mierzymy prno pary nasyconej. Pomiaru dokonujemy dla rnych temperatur. Metod t nazywamy te izoteniskopow.
Rys. Schemat aparatury prniowej do izoteniskopowego pomiaru prnoci pary cieczy:
A - manometr rtciowy, B - zbiornik buforowy, C - izoteniskop, D - naczynko termostatowe, E-rurka kapilarna, F - may zbiornik buforowy, G - chodnica
Opis wykonania wiczenia:
Do zbiorniczka K i manometru M izoteniskopu nalewamy toluenu, tak aby jego poziom by w przyblizeniu taki jak na powyszym rysunku. Zanurzamy izoteniskop w naczynku termostatowym, wczamy obieg wody chodzcej iustalamy pierwsz temperatur pomiarow. Przy zamknitych kranach 1 i 3 oraz otwartym kranie 2 wczamy pomp, a nastepnie wolno otwieramy kran 1, tak aby sup rtci w manometrze rtciowym opada z nieznacz szybkoci. Przy pewnym cinieniu przez toluen w manometrze M izoteniskopu zaczn przedostawa si banieczki powietrza znad poziomu toluenu do zbiorniczka K. Przez regulacj kranu 1 mona szybko przedostawania si banieczek ustali na nieznacznym poziomie. Proces odpowietrzania prowadzimy okoo 5 minut. Po odpowietrzeniu zbiorniczka K odcinamy prni przez zakrcenie kranu 1, wpuszczamy do aparatury niewielk ilo powietrza przez chwilowe otwarcie kranu 3, co spowoduje zmniejszenie „rzucania” toluenu w manometrze M. Kolejne otwarcia kranu 3 doprowadzaj do wyrwnania si poziomw toluenu w manometrze M. Oznacza to, e cisnienie pary nasyconej nad toluenem w zbiorniczku K jest rwne cinieniu powietrza w aparaturze. To ostatnie odczytujemy na manometrze rtciowym, jako rnic poziomw rtci w milimetrach. Analogicznie postepujemy przy kolejnych temperaturach. Jeeli jednak w trakcie wyrwnywania poziomw toluenu w manometrze M pcherzyk powietrza przedostanie si do zbiorniczka K, pomiar rozpoczyna si od pocztku.
II. Cz obliczeniowa.
W wiczeniu wyznaczamy ciepo parowania toluenu:
- masa molowa M=92.14 g/mol
- temperatura wrzenia Twrz=110.62 *C
- gsto d=0.8660.867 g/cm3
- entalpia parowania w temp. wrzenia Hwrz=43.47 kJ/mol ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz