Wyznaczanie błędów osobowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie błędów osobowych - strona 1 Wyznaczanie błędów osobowych - strona 2 Wyznaczanie błędów osobowych - strona 3

Fragment notatki:


Ćwiczenia z elektronicznych technik pomiarowych Ćwiczenie nr 1 Wyznaczanie błędów osobowych  1. Sprzęt Teodolit Zeiss Jena Theo 010 z libelą kolimacyjną, tarcza celownicza, szkicownik, dzienniki do  pomiaru kątów  2. Miejsce odbywania ćwiczeń Sala IIIG w budynku Geodezji, na słupkach obserwacyjnych. 3. Cel ćwiczeń  Określenie błędów osobowych obserwatora, błędu celowania, błędu odczytu i błędu ustawienia li  beli kolimacyjnej do górowania. 4. Opis zagadnienia Wykonujemy pomiar kąta pionowego w dwóch położeniach lunety. Wiadomo, że w wartości  pomierzonego kąta, zawarte są także błędy pomiaru. Należy określić jak wielkie są te błędy, aby  można było ustalić błędy osobowe obserwatora. Przeprowadźmy analizę dokładności pomiaru kąta  pionowego. Ponieważ pomiar kąta pionowego przeprowadzono w dwóch położeniach lunety, jest  on wolny od błędu miejsca zera koła pionowego. Wynik pomiaru obarczony jest natomiast:  błędem celowania mc  błędem ustawienia libeli kolimacyjnej ml  błędem odczytu mo. Wartość kąta obliczamy z wzoru    O O I II 2 Z powyższego wynika że błędy odczytów OI i OII wyrażają się następująco m m m m o c l o I 2 2 2    oraz m m m m o c l o II 2 2 2    ostatecznie błąd wyznaczenia kąta pionowego, pomierzonego w dwóch położeniach lunety, wyraża  się następująco:   m m m m c l o      2 2 2 2 (1) 1 Ćwiczenia z elektronicznych technik pomiarowych 5. Prace pomiarowe 5.1.Wyznaczanie błędu odczytu Wyznaczanie   tego   błędu   ma   na   celu   oszacowanie   wielkości   błędu   popełnianego   podczas  doprowadzania do koincydencji kresek podziału obrazów diametralnych części kręgu pionowego.  W tym celu należy wielokrotnie doprowadzić do koincydencji obrazy dwóch diametralnych części  kręgu pionowego, a rezultaty zapisać. Przykład takiego badania przedstawiono w tabeli 1. W tabeli  zapisano   10  odczytów   ograniczając   ich   wielkość   do  minut   i   sekund.  Następne   kolumny   tabeli  zawierają opracowanie wyników i obliczenie błędu odczytu. Tabela nr 1 Wyznaczanie błędu odczytu LP Oi v= Oi -Ośr vv 1 49c26cc -0.2 0.04  2       27cc +0.8 0.64 3 25cc -1.2 1.44 4 26cc -0.2 0.04 5 28cc +1.8 3.24 6 25cc -1.2 1.44 7 26cc -0.2 0.04 8 26cc -0.2 0.04 9 27cc +0.8 0.64 10 26cc -0.2 0.04 Ośr=26.2cc [v] = 0.0 [vv]=7.60 cc o n vv m 92 . 0 9 60 . 7

(…)

… do koincydencji,
 pokrętłem mikrometru doprowadzamy do koincydencji kreski obrazów diametralnych części
koła pionowego,
 wykonujemy odczyt kąta pionowego i zapisujemy do tabeli.
Z przeprowadzonych czynności możemy się zorientować, że obliczony na tej podstawie błąd,
będzie błędem sumarycznym ustawienia libeli ml i odczytu mo.
m'l   m2  m2
o
l
(2)
po przekształceniu obliczymy ml z wzoru 3.
2
Ćwiczenia…

.
 
 5.58 cc
n 1
9
2
ml   m'l2  mo   5.58 2  0.92 2  5.50 cc
5.3. Wyznaczanie błędu celowania
Ostatnim wyznaczanym czynnikiem jest błąd celowania. Za cel posłuży krzyż kresek emitowany
przez kolimator (lub tarcza celownicza). W celu wyznaczenia błędu celowania należy kilkakrotnie
wycelować do kolimatora i pokryć poziome kreski krzyży obu przyrządów. Po każdym
naprowadzeniu na cel wykonujemy odczyt…
… błędów w trakcie
czynności pomiarowych.
Zadanie do wykonania
Wyznaczyć błędy odczytu, libeli kolimacyjnej, i celowania. Wyniki obserwacji (każdy student)
zestawić w przygotowanych tabelach wg wzoru tabel 1-3. Dołączyć przykładowe obliczenia.
Zestawić w punktach wykonane czynności podczas wyznaczenia każdego z błędów.
Opracowano na podstawie:
 Praca zbiorowa, 1993, “Niwelacja precyzyjna”, PPWKiG…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz