Wyroki-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyroki-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

WYROKI:
I. Wyroki deklaratywne
II. Wyroki konstutywne(kształtujące)
Ad.I.) Nic nie zmieniają w sytuacji prawnej stron postępowania a jedynie potwierdzają istniejący stan prawny.
Wyroki te dzielimy na 2 grupy:
a)wyroki zasądzające świadczenie
b)wyroki ustalające istnienie prawa lub stosunku prawnego.
Ad.II.)Wyrok konst. tworzy nowy stan prawny. To ukształtowanie, stworzenie nowego stanu prawnego może polegać na:
a)unicestwienie dotychczasowego stanu prawnego
b)zmiana dotychczasowego stanu prawnego
c)utworzenie nowego stanu prawnego
Przykład wyroku kons.- wyrok rozwodowy, wyrok unieważniający małżeństwo, wyrok ustalający ojcostwo(wyrok ten kształtuje, ustanawia nową więź między dzieckiem a jego biol. ojcem.)
 
Wyroki konstyt. mogą mieć skutki ex tunc jak i ex nunc. Wyrok rozwodowy skutek-ex nunc; wyrok unieważniający małżeństwo- ex tunc.
Zgodnie się przyjmuje że aby sąd mógł wydać wyrok konst. musi być podstawa prawna która jest w ustawie. Strony mocą umowy nie mogą zatem zadecydować czy wyrok będzie miał charakter konst. czy deklar. Nie oznacza to jednak że w drodze czynn. prawnej w okreś. sytuacjach strony nie mogą doprowadzić do sytuacji identycznych z wydaniem wyroku(:(?)Inną kwestą jest ustawowa podstawa dla wydania wyroku a czym innym jest dany przez ustawodawcę wybór czy określony stan prawny uzyskać za pomocą wyroku konstyt. czy za pomocą czynn. pr. Np: Rozwiązanie umowyspółki z o.o. w razie konfliktu wspólników.
Co do zasady wyrok konstyt. jest niewykonalny czyli wywołuje skutki prawne co do zasady w chwili jego uprawomocnienia się natomiast nie jest możliwe przymusowe wykonanie takiego wyroku(np: trudno sobie wyobrazić żw komornik egzekwuje rozwód)
Wyrok dekl.- wykonaniu podlegają wyroki zasądzające świadczenie(świadczenie to zachowanie się facere, non facere-przypomnienie)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz