Wyrok wstępny.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyrok wstępny. - strona 1

Fragment notatki:

WYROK WSTĘPNY Uwzględnia powództwo co do zasady. Sąd może wydać wyrok wstępny tylko wówczas, gdy uznaje roszczenie za usprawiedliwione co do spornej zasady, co do spornej zaś wysokości żądania może zarządzić bądź dalszą rozprawę, bądź jej odroczenie. W razie zarządzenia dalszej rozprawy wyrok co do wysokości żądania, jak również rozstrzygnięcie co do kosztów, może zapaść dopiero po uprawomocnieniu się wyroku wstępnego. Wyroki wstępne mają zastosowanie w powództwach o zasądzenie świadczenia pieniężnego lub innych rzeczy zamiennych; dotyczy to spraw, w których jest sporna już sama zasada żądania (np. czy w ogóle strony łączyła umowa spółki) i sporna jest też, a przy tym skomplikowana i trudna do ustalenia wysokość dochodzonej należności (np. z rozliczenia z tytułu spółki). Jeżeli sąd uzna, że żądanie pozwu jest co do zasady nieusprawiedliwione - wydaje wyrok końcowy oddalający powództwo. Wyrok wstępny stanowi wyrok samoistny i podlega zaskarżeniu w drodze apelacji. Wydanie wyroku wstępnego może nastąpić zarówno z urzędu, jak i na wniosek.
Jest wyrokiem samoistnym i podlega zaskarżeniu w drodze apelacji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz