Wyroby z tworzyw sztucznych - badanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyroby z tworzyw sztucznych - badanie - strona 1 Wyroby z tworzyw sztucznych - badanie - strona 2 Wyroby z tworzyw sztucznych - badanie - strona 3

Fragment notatki:


BADANIA WYBRANYCH CECH TECHNICZNYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ MATERIAŁÓW RÓŻNYCH
MATERIAŁY Z TWORZYW SZTUCZNYCH: Materiały termoizolacyjne z tworzyw sztucznych :
Polistyren ekspandowany ( EPS )
Polistyren ekstrudowany ( XPS )
Piankowy poliuretan
Piankowy polietylen
Właściwości techniczne polistyrenu ekspandowanego i ekstrudowanego:
Właściwości : EPS
XPS
Gęstość pozorna [kg/m 3 ] 10-40
25-45
Współczynnik przewodności cieplnej [ W/mK]
0,033-0,042
0,030-0,035
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym [Mpa]
0,06-0,033
0,15-0,7
Zmiany wymiarów liniowych w temp. +70ºC [%]
0,5-1,0
0,3-3,0
Nasiąkliwość po 24h zanurzenia w wodzie [% obj.]
1,2-1,8
0,1-0,3
Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni [Mpa]
0,1-0,25
0,20-0,90
Zakres granicznych temp. Stosowania [ºC]
-50º do +80º
-50ºdo 75º
Zdolność samogaśnięcia
samogasnące
samogasnące
Materiały podłogowe z tworzyw sztusznych:
Wykładziny elastyczne
Wykładziny dywanowe
Tkane
Dziane
Igłowe
Igłowane
Flokowane
Z okrywą przyklejoną
Posadzki bezspoinowe z mas żywicznych
W zakresie niżej podanych właściwości stawiane są wymagania ogólne wykładzinom elastycznym z PCW :
Wymiary
Grubość całkowita
Masa powierzchniowa całkowita
Gęstość
Wgniecenie resztkowe
Stabilność wymiarów po działaniu ciepła
Zwijanie się po działaniu ciepła
Zwijanie się po działaniu wilgoci
Odporność barwy na światło sztuczne
Giętkość
Odporność na rozwarstwianie
Siła ścinająca spód
Rozprzestrzenianie wody
Metoda wyznaczania odporności na rozwarstwianie wykładzin podłogowych: Odporność na rozwarstwianie jest to siła przyłożona do jednej warstwy elastycznego pokrycia podłogowego, w wyniku działania której oddziela się ją od drugiej warstwy. Zasada tej metody polega na pomierzeniu sił potrzebnych do oddzielenia warstw wykładziny w wyniku oddzierania. Grubość wykładzin podłogowych: Wykładziny jednorodne (homogeniczne) - 2nn
Wykładziny niejednorodne (heterogeniczne) - 1,6; 2,0; 2,5


(…)

… farba epoksydowa wykazuje bardzo dobre właściwości odpornościowe, zarówno na uderzenie jak i na zarysowanie. W żadnym z przeprowadzonych badań nie zostało zauważone naruszenie powłoki malarskiej.
Oznaczanie ścieralności powłok lakierowanych - doświadczenie pokazowe.
Do oznaczenia ścieralności powłok lakierowanych służy odpowiednie urządzenie. Wykorzystuje się w nim swobodny spadek materiału ściernego
… z warstwą izolacyjną cieplną - 3-3,5mm
Płytki półelastyczne i elastyczne - 1,6-5 mm
Metoda wyznaczania masy powierzchniowej :
Masa powierzchniowa jest to stosunek masy do powierzchni wyrażonej w gramach na metr kwadratowy [ g/m2].
Z próby elastycznej wykładziny podłogowej pobiera się próbki robocze określonej wielkości, waży się je i oblicza masę powierzchniową. Próbki te muszą spełniać określone warunki, tzn. mieć odpowiednia wielkość i być odpowiednio długo sezonowane w określonej temperaturze, wilgotności względnej i przez odpowiednio długi czas. Następnie każda próbkę mierzymy z dokładnością do 0,1 mm i ważymy każda próbkę osobno z dokładnością do 10mg. Następnie masę powierzchniową obliczamy ze wzoru ,
Gdzie :
m - maa próbki roboczej [g]
A - powierzchnia próbki roboczej [m2]
1) Wyznaczenie gęstości pozornej styropianu:
Badanie to, prowadzi się na próbkach o kształcie sześcianów lub prostopadłościanów o objętości 100 - 500 cm3, suszonych w temperaturze +50ºC, sezonowanych przez co najmniej 16h w temperaturze 20ºC ± 2º C przy wilgotności względnej 65%. Badanie wykonuje się dla co najmniej trzech próbek.
Zasada pomiaru:
Zmierzyć próbkę
Zważyć próbkę Wyliczyć gęstość pozorną ze wzory gdzie:
m…
… farba epoksydowa wykazuje bardzo dobre właściwości odpornościowe, zarówno na uderzenie jak i na zarysowanie. W żadnym z przeprowadzonych badań nie zostało zauważone naruszenie powłoki malarskiej.
Oznaczanie ścieralności powłok lakierowanych - doświadczenie pokazowe.
Do oznaczenia ścieralności powłok lakierowanych służy odpowiednie urządzenie. Wykorzystuje się w nim swobodny spadek materiału ściernego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz