Wymogi pracy zaliczeniowej u dr Dmowskiego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymogi pracy zaliczeniowej u dr Dmowskiego - strona 1

Fragment notatki:

Dr Seweryn Dmowski
Wykład metodologiczny
Europeistyka (I stopień, III rok)
Rok akademicki 2012/2013
WYMOGI PRACY ZALICZENIOWEJ
Praca zaliczeniowa z przedmiotu Wykład metodologiczny powinna mieć formę
zalążka konspektu pracy licencjackiej na wybrany przez Studenta temat. Może
przyjąć formę schematyczną (punkty, odnośniki, równoważniki zdań), nie może
jednak składać się z samych jednozdaniowych fraz. Przykładową strukturę pracy
zaliczeniowej wraz z pytaniami pomocniczymi przedstawiono na następnej stronie –
wszystkie elementy zawarte w przykładzie powinny zostać uwzględnione w finalnej
wersji dokumentu przesłanego do oceny.
Praca zaliczeniowa powinna liczyć ok. 6 000 znaków ze spacjami. Maksymalna
objętość pracy to 7 000 znaków ze spacjami – prace przekraczające tę objętość nie
będą sprawdzane. W pracy powinny znaleźć się przypisy bibliograficzne,
odnoszące do literatury wykorzystanej przy przygotowaniu materiału.
Wymogi techniczne pliku z pracą zaliczeniową:
§ Format DOC, DOCX, ODT lub PDF,
§ Nazwa pliku w formie: imię_nazwisko_wykład_metodologiczny
Niezastosowanie się do powyższych wymogów skutkować będzie obniżeniem
oceny za niechlujność i brak staranności w przygotowaniu pracy.
Prace zaliczeniowe proszę przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego
2013 r., godz. 23:59 na adres mailowy seweryn.dmowski@uw.edu.pl. Nieprzesłanie
pracy w tym terminie oznacza otrzymanie oceny niedostatecznej z przedmiotu
w I terminie i konieczność przesłania pracy zaliczeniowej do końca sesji
poprawkowej (10 marca 2013 r.) celem zaliczenia przedmiotu.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – bardzo proszę o kontakt.
Dr Seweryn Dmowski
PRZYKŁADOWA STRUKTURA PRACY ZALICZENIOWEJ
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Temat pracy licencjackiej1
Streszczenie tematu pracy2
Motywacje badawcze3
Stan badań4
Definicje5
Cel pracy6
Cel pracy a studia europejskie/europeistyka7
Metody i techniki badawcze8
Teza główna i tezy cząstkowe/rozdziałów9
Struktura10
Podstawowa literatura11
                                                                                                               
1
Dokładne i precyzyjne określenie tematu pracy.
Opis zawartości pracy z uwzględnieniem zgodności z jej tematem (O czym będzie praca?).
3
Przesłanki wyboru tematu pracy (Dlaczego akurat ten temat?).
4
Dotychczasowe wyniki badań (Co i jak dużo już napisano na ten temat? Jak bardzo jest oryginalny?
Którzy autorzy i jakie pozycje [min. 3 polskie i 1 zagraniczna] są najważniejsze w dziedzinie tematu?).
5
Objaśnienie podstawowych pojęć teoretycznych/modelowych użytych w temacie/streszczeniu tematu
pracy (Jak należy rozumieć zastosowane terminy? Jakie/czyje definicje/teorie zostały
wykorzystane/uznane za najistotniejsze?).
6
Wyjaśnienie celu pracy (Co autor chce osiągnąć? Jaki jest cel powstania pracy?).
7
Stosunek celu pracy do zawartości merytorycznej studiów ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz