Wyłączenie spod egzekucji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyłączenie spod egzekucji - omówienie - strona 1 Wyłączenie spod egzekucji - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

WYŁĄCZENIA SPOD EGZEKUCJI
Rozróżnia się ograniczenia egzekucji o charakterze podmiotowym i przedmiotowym. Ograniczenie egzekucji o charakterze podmiotowym oznaczają niedopuszczalność prowadzenia egzekucji przeciwko określonym podmiotom. Ograniczenie egzekucji o charakterze przedmiotowym oznacza niedopuszczalność prowadzenia egzekucji świadczeń pieniężnych z określonych składników majątku dłużników. W pewnych wypadkach ograniczenia egzekucji maja charakter mieszany i podmiotowo-przedmiotowy.
Jeśli chodzi o ograniczenia egzekucji o charakterze Podmiotowym to podmiotami tymi są:
podmioty zwolnione spod jurysdykcji krajowej w zakresie egzekucji, to jest podmioty korzystające z immunitetu egzekucyjnego,
skarb Państwa i NBP o ile chodzi o egzekucje świadczeń niepieniężnych i pieniężnych. Sad odmówi nadania klauzuli wykonalności przeciwko podmiotom wymienionym w punkcie a,z powodu braku jurysdykcji krajowej, zaś przeciwko skarbowi Państwa i NBP z powodu niedopuszczalności drogi sadowej.
Ograniczenia egzekucji o charakterze przedmiotowym maja wynikać:
z mocy samego prawa-przewidziane są ze względów humanitarno-spolecznych (maja na celu zapewnić dłużnikowi i jego rodzinie minimum egzystencji oraz zachowanie przedmiotów o szczególnej wartości osobistej),
gospodarczych (mają na celu zapewnienie dłużnikowi kontynuowanie działalności gospodarczej),
innych.
Ze względów humanitarno - społecznych nie podlegają egzekucji:
świadczenia alimentacyjne oraz zasiłki i dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych,
sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych,
sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele np. stypendia chyba ze wierzytelność egzekucyjna powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego.
Ze względów gospodarczych nie podlega egzekucji:
mienie rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne określone w rozporządzeniu Ministerstwa Sprawiedliwości z 16V1996r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlega egzekucji sadowej,
wierzytelności przypadające dłużnikowi od państwowych jednostek organizacyjnych z tytułu dostaw, robot lub usług przed ukończeniem tych świadczeń w wysokości nie przekraczającej 75% każdorazowej wypłaty chyba ze chodzi o wierzytelność pracowników dłużnika z tytułu pracy wykonywanej przy tychże dostawach, robotach lub usługach.
Z innych względów nie podlegają egzekucji:
prawa niezbywalne(użytkowanie),
wkłady oszczędnościowe osoby fizycznej złożone w banku do wysokości równej trzykrotnej średniej miesięcznej płacy.


(…)

…, robotach lub usługach.
Z innych względów nie podlegają egzekucji:
prawa niezbywalne(użytkowanie),
wkłady oszczędnościowe osoby fizycznej złożone w banku do wysokości równej trzykrotnej średniej miesięcznej płacy.
środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych jednej osoby,
autorskie prawa majątkowe,
do czasu przyjęcia spadku majątek spadkobiercy na zaspokojenie długu spadkodawcy i spadek na zaspokojenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz