Wyłączenie sędziego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyłączenie sędziego-opracowanie - strona 1 Wyłączenie sędziego-opracowanie - strona 2 Wyłączenie sędziego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wyłączenie sędziego Podstawy wyłączenia sędziego od udziału w sprawie 1. iudex inhabilis ( Art. 40 )- z mocy ustawy - sędzia jest niezdatny do orzekania a. sprawa dotyczy sędziego bezpośrednio ( Art. 40 §1 pkt 1 ) b. jest małżonkiem lub pozostaje we wspólnym pożyciu ze stroną, pokrzywdzonym, ich obrońcą, pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym ( Art. 40 §1 pkt 2 ) c. jest krewnym lub powinowatym w linii prostej/linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa osób ww ( Art. 40 §1 pkt 3 ) d. pozostaje z jedną z osób ww. w stosunku ( Art. 40 §1 pkt 3 ) - opieki - kurateli, - przysposobienia Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je ( Art. 40 §2 ) - małżeństwa, - wspólnego pożycia, - przysposobienia, - opieki, - kurateli. e. był świadkiem czynu, o który sprawa się toczy ( Art. 40 §1 pkt 4 ) f. był przesłuchany w charakterze świadka w sprawie czynu, o który sprawa się toczy ( Art. 40 §1 pkt 4 ) g. występował jako biegły w sprawie czynu, o który sprawa się toczy ( Art. 40 §1 pkt 4 ) h. brał udział w sprawie jako ( Art. 40 §1 pkt 5 ): - prokurator - pełnomocnik, - przedstawiciel ustawowy strony j. prowadził w sprawie postępowanie przygotowawcze ( Art. 40 §1 pkt 5 ) i. brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia ( Art. 40 §1 pkt 6 ) l. wydał zaskarżone orzeczenie ( Art. 40 §1 pkt 6 ) m. brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone ( Art. 40 §1 pkt 7 ) n. brał udział w wydaniu orzeczenia, co do którego wniesiono sprzeciw ( Art. 40 §1 pkt 9 ) o. prowadził mediację ( Art. 40 §1 pkt 10 ). p. brał udział w wydaniu orzeczenia objętego wnioskiem o wznowienie lub zaskarżonego w trybie kasacji- nie może orzekać co do tego wniosku lub kasacji ( Art. 40 §3 ). 2. iudex suspectus ( Art. 41 )- na wniosek - sędzia podlegający wyłączeniu jako sędzia "w podejrzeniu" a. istnienie okoliczności tego rodzaju, że mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie W kpk z 1969 podstawa iudex suspectus byłą określona w sposób węższy ( istnienie stosunku osobistego ), zachowują więc aktualność te orzeczenia SN, które wskazywały na istnienie podstaw do wyłączenia sędziego na gruncie poprzedniego kodeksu. b. wniosek Zasada: musi być złożony przed rozpoczęciem przewodu sądowej ( w przeciwnym wypadku wniosek pozostawia się bez rozpoznania ) Wyjątek: po rozpoczęciu przewodu sądowego, jeśli:

(…)

…. innych osób prowadzących postępowanie przygotowawcze ( Art. 47 §1 )
c. innych oskarżycieli publicznych ( Art 47 §1 )
Różnice:
a. osoby te podlegają wyłączeniu również wtedy, gdy brały udział w sprawie jako ( Art. 47 §2 - obrońca,
- pełnomocnik,
- przedstawiciel społeczny,
- przedstawiciel ustawowy strony
b. o wyłączeniu orzeka ( Art. 48 §1 )
- prokurator nadzorujący postępowanie lub,
- bezpośrednio…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz