Wykład - Zgaśniecie zobowiązań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zgaśniecie zobowiązań - strona 1 Wykład - Zgaśniecie zobowiązań - strona 2 Wykład - Zgaśniecie zobowiązań - strona 3

Fragment notatki:

Prawo gospodarcze i prawo pracy prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
Wykład 11
Zgaśniecie zobowiązań:
normalnie, gdy zostanie zobowiązanie wykonane
dłużnik nie chce świadczyć, nie spełnia danego świadczenia ale jest świadczenie zastępcze - zapłata odszkodowania też powodują wygaśnięcie zobowiązań.
Złożenie do depozytu sądowego
Potrącenie
Odnowienie - Novacio
Zwolnienie z długu
Złożenie do depozytu sądowego - dłużnik jest uprawniony do złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego w przypadku zwłoki wierzyciela lub gdy ze swej winy nie wie, kto jest wierzycielem, lub gdy nie wie gdzie znajduje się siedziba wierzyciela, lub gdy wierzyciel nie ma przedstawiciela a nie jest w pełni zdolny do czynności prawnych.
Art. 467. [ Złożenie do depozytu sądowego ]
Poza wypadkami przewidzianymi w innych przepisach dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego:
1) jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela;
2) jeżeli wierzyciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia;
3) jeżeli powstał spór, kto jest wierzycielem;
4) jeżeli z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione.
Czyli także, gdy z winy wierzyciela nastąpiła taka sytuacja, że świadczenie nie może zostać spełnione należycie.
Złożenie do depozytu sądowego jest traktowane jako zaspokojenie wierzyciela lub przedstawiciela wierzyciela.
Do jakiego sądu:
sąd miejsca wykonania zobowiązania
jeśli (1) nie znany - sąd miejsca zamieszkania/siedziby wierzyciela
jeśli (2) nie znany - sąd miejsca zamieszkania/siedziby dłużnika
Jeżeli dotyczy to hipoteki - to sąd, gdzie jest położona nieruchomość.
Skutki:
gdyby wierzyciel wytoczył powództwo o świadczenie  środek złożony w sądzie  sąd nawet nie będzie rozpatrywał wniosku  odsyła się wierzyciela do depozytu
dłużnik jest wolny od obowiązku pieczy nad przedmiotem świadczenia
także złożenie rzeczy oznaczonej co do gatunku - bo ją konkretyzuje
strona przeciwna nie może wstrzymać się od wykonania swojego świadczenia
ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia obciąża wierzyciela
Potrącenie - polega na wzajemnym umorzeniu wierzytelności przez tzw. zaliczenie. Następuje porównanie obu wierzytelności (jeśli wzajemna wierzytelność), skasowanie mniejszej i jedynie zapłata różnicy między niższą a wyższą wierzytelnością:


(…)

…, gdyby kupujący chciał to potem komuś sprzedać - wynika z mocy ustawy (np. o ochronie dóbr kultury - zabytki to dzieła wyprodukowane przed 1950r.) lub czynności prawnych (gdyby rzecz została sprzedana osobie trzeciej jest umową pod warunkiem zawieszającym - tzn. jest ważna jeśli sprzedający nie skorzysta z prawa pierwokupu, które wcześniej zastrzegł)Z prawa pierwokupu trzeba skorzystać w momencie, gdy kupujący…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz