Wykład - zbiorniki bezodplywowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - zbiorniki bezodplywowe - strona 1 Wykład - zbiorniki bezodplywowe - strona 2 Wykład - zbiorniki bezodplywowe - strona 3

Fragment notatki:

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE – SZAMBA HDPE Z
Zbiornik bezodpływowy o średnicy 1,2 m i pojemności 4 m3
Zbiorniki bezodpływowe ( szamba szczelne ) z polietylenu ( HDPE ) przeznaczone są do
gromadzenia ścieków. Przystosowane są do przykrycia warstwą gruntu do 1,0 m.
Standardowa wysokość nadbudowy włazu rewizyjnego zbiornika wynosi około 0,3 m.
Można ją zwiększyć poprzez stosowanie i łączenie nadbudów. Do szamb HDPE dostępne
są dodatkowe nadbudowy o wysokości od 0,3m do 1,5m. Istnieje możliwość fabrycznego
połączenia nadbudów włazu rewizyjnego do żądanej wysokości.
Pojemność
[ m3 ]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
24
30
36
40
49
60
1,0 m
2,6
3,9
Średnica zbiornika
1,2 m
1,5 m
2,0 m
1,8
2,7
1,7
3,6
2,3
4,5
2,9
5,3
3,4
6,2
4,0
4,6
5,1
5,7
3,2
6,8
3,9
8,0
4,5
5,1
5,8
6,4
7,7
9,6
11,5
12,8
2,5 m
6,2
7,4
8,2
10,0
12,3
Na przecięciu kolumn ( średnic ) z wierszami ( pojemnością ) podana została długość zbiornika w
metrach np. 5 m3 o średnicy 1,2 m ma długość 4,5 m
Zbiorniki wymagające dodatkowej dopłaty
Posadowienie zbiornika z HDPE
Przed przystąpieniem do posadowienia należy sprawdzić czy zbiornik nie jest uszkodzony . Wykonać
wykop tak aby pomiędzy zbiornikiem a ścianami wykopu pozostała wolna 0,5 m. przestrzeń ( w celu
obsypania i zagęszczania piaskiem ). Zbiornik montujemy na 10 cm obsypce piaskowej. Następnie
poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu ustabilizowania go. W trakcie montażu zbiornik zalewamy
wodą w taki sposób aby poziom wody wlewanej do zbiornika był wyższy od poziomu obsypki. Zbiornik
należy obsypywać warstwami o grubości 25 cm. Warstwy należy zagęścić ( polać wodą lub ubić ). W
przypadku terenów ilastych lub gliniastych, należy wykonać opaskę betonową wg. pkt. 2. zaś w przypadku
posadowienia zbiornika w przejeździe należy wykonać płytę żelbetową zgodnie z dostarczoną instrukcją pt.”
Szkic płyty żelbetowej „. W przypadku posadowienia dwóch lub więcej zbiorników należy pamiętać że
odległość między nimi nie może być mniejsza niż 1 m. Jeżeli montowany zbiornik jest dłuższy niż 6 m należy
zamiast podsypki piaskowej zastosować podsypkę cementową.
Posadowienie zbiornika z HDPE w terenach o wysokim poziomie wód gruntowych ( lub w
przypadku okresowego ich występowania np. na wiosnę, po dużych opadach itp. )
W przypadku występowania wód gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika, należy wykonać opaskę
betonową w następujący sposób: Po wypoziomowaniu i wykonaniu obsypki z piasku ( tak jak to pokazano w „
Szkicu montażowym zbiorników w terenach o wysokim poziomie wód gruntowych... ”), należy przygotować
mieszankę cementu „ 350 ” ze żwirem o frakcji 1-3mm , w stosunku ilościowym 1:3. Przygotowaną
mieszankę wysypać na 2/3 wysokości zbiornika na wysokość 30 cm . Powstałą opaskę cementowo – żwirową
należy ubić, a następnie zasypywać ją warstwami piasku grubości 25 cm . Dodatkowo można zastosować
kotwienie przy użyciu geowłókniny. Kolejne warstwy piasku należy zagęścić ( ubić ) . Jeżeli występuje
wysoki poziom wód gruntowych należy na czas ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz