Instalcje wodno-kanalizacyjne

note /search

Wykład - kanalizacja ogólnospławna

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalcje wodno-kanalizacyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2009

Narysuj i opisz schematy funkcjonalne kanalizacji ogólnospławnej A - w skali mikro, B - w skali makro, P.B. - przelew burzowy, ZB.R. - zbiornik retencyjny, O.Ś. - oczyszcz. Zasady odciążania kanalizacji ogólnospławnej, cel i środki C...

Wykład - kanalizacja półrozdzielcza

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalcje wodno-kanalizacyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4536

Schematy funkcjonalne kanalizacji półrozdzielczej Zasady działania i wymiarowania (w RP) kanalizacji półrozdzielczej Kanały ściekowe (kolektory) bytowo-gosp. i przem. za separatorami muszą być wymiarowane na Qmax h ścieków bytowo-gosp. i przem. + Q d I fali: Qm. = Qmax h sc + Qd I fali Podobnie t...

Wykład - spadki dla kanałów

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalcje wodno-kanalizacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

Minimalne spadki dna kanałów grawitacyjnych (hydrauliczne i stosowane) - wyliczone - stosowane - uwagi i = 5.9‰ przy vc = 0.8 m/s i = 9.2‰ przy vc = 1.0 m/s à i min = 5‰ dla średnicy kanału K 0.20 m ßmin. w kan. byt.-gosp. i przemysłow. i = 4.3‰ (0.8 m/s) i = 6.7‰ (1.0 m/s) à i min = 4‰ ...

Wykład- studzienki

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalcje wodno-kanalizacyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1428

Sposoby połączeń kanałów w studzienkach przy zmianie średnic (wady, zalety) Mamy do dyspozycji 4 sposoby połączeń kanałów przy wzroście wymiarów (średnic bądź wysokości przekroju) kanałów, mianowicie poprzez: a) wyrównanie den - najtańsze w budowie, najgorsze hydraulicznie; b) wyrównanie sklepień...

Wykład - trasowanie kanałów

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalcje wodno-kanalizacyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2737

Zasady sytuacyjnego trasowania kanałów - na planach Zasady ogólne Rozplanowanie sytuacyjne przewodów kanalizacyjnych (podobnie jak i wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych itp.) powinno być równoległe do: - osi ulic (krawężników, chodników), - linii rozgraniczających zabudowy, - istniejącego zb...

Wykład - układy geometryczne sieci kanalizacyjnej

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalcje wodno-kanalizacyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2135

Omów układy geometryczne sieci kanalizacyjnej, co wpływa na ich wybór Topologia sieci zależy od: konfiguracji terenu (spadków podłużnych i poprzecznych) względem rzeki, układu geometrycznego ciągów komunikacyjnych (pieszo-jezdnych). Ogólną i podstawową zasadą jest lokalizowanie: kanałów bocznyc...

Wykład - wymiarowanie kanałów

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalcje wodno-kanalizacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1302

Omów zalecenia co do wypełnień kanałów w RP i w Niemczech W Polsce do 60% (od 50 do 70 % w Niemczech) wysokości, tj. do 67% (od 50 do 83%) przepustowości całkowitej przekroju kołowego dla strumienia samych ścieków bytowo-gospodarczych i prze...

Zasada działania oczyszczalni ścieków - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalcje wodno-kanalizacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1239

Zasada działania oczyszczalni ścieków Brak wody może być najważniejszą kwestią, z którą ludzkość będzie miała do czynienia w najbliższej przyszłości... Nie wystarczy myśleć o dzisiejszych potrzebach; ponosimy wielką odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń, które rozliczą nas z naszego zaangaż...

Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalcje wodno-kanalizacyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1813

ZASADY OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ Z dokładnością do 20%, Systemy wodociągowe projektuje się na co najmniej 20 lat Liczy się w oparciu o normatywne wskaźniki zużycia wody - zawarte w normie- 1966, 1978- normy te nie są odpowiednie w obecnych czasach OPRACOWANIE NORM (METODY): - z informac...

Zasady projektowania przelewów burzowych - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalcje wodno-kanalizacyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2443

Zasady projektowania przelewów burzowych - udoskonalonych Alternatywą dla tradycyjnych (konwencjonalnych) przelewów bocznych są obecnie konstrukcje niekonwencjonalne - o wysokich krawędziach przelewowych, zaopatrzone w urządzenia dławiące, takie jak np. rury dławiące, układy dławiące z łuków (bądź ...