Wykład - Zastosowanie teorii wyboru konsumenta

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zastosowanie teorii wyboru konsumenta - strona 1 Wykład - Zastosowanie teorii wyboru konsumenta - strona 2 Wykład - Zastosowanie teorii wyboru konsumenta - strona 3

Fragment notatki:

MIKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Grażyna Musiał
Wykład 10
Zastosowanie teorii wyboru konsumenta
I. Typy prawidłowości wyjaśniające wybory konsumenta
a) prawo Engla
Ernst Engel (1821-1896) - Niemiec - statystyk - „ w społeczeństwach o niskim dochodzie podstawowe miejsce w budżetach rodzin zajmują wydatki na żywność”.
Prawo Engla:
W miarę wzrostu dochodów udział wydatków na żywność w całości wydatków maleje, natomiast rośnie udział wydatków na dobra trwałego użytkowania, a następnie na zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu w zakresie kultury, rozrywki, wypoczynku, ochrony zdrowia.
Przyjmuje się, że normalne warunki życia to takie, przy których zaspokajanie potrzeb o charakterze egzystencjalnym pochłania nie więcej niż 80% dochodów dostępnych konsumentowi.
Pozostałe 20% to fundusz swobodnej decyzji - rozmaite wykorzystanie - potrzeby wyższego rzędu lub oszczędności.
Engel przedstawił uogólnienia. „Die Lebenskosten Belgischer Arbeitsfamilien früher und jetzt“. Dresden 1895.
Dochody na żywność rosną ale wolniej od innych, więc procentowo są mniejsze.
b) efekt snoba (Veblena)
Thorstein Bunde Veblen (1857-1929) „The Theory of the leisure class” 1899 (Teoria klasy próżniaczej)
Dobrem Veblena jest takie dobro, którego posiadanie świadczy o zamożności nabywcy. Charakteryzuje się tym, że jego konsumpcja rośnie wraz ze wzrostem jego ceny.
Efekt snoba wynika z pragnienia posiadania unikalnego dobra, którego nie ma nikt lub ma go niewielu.
Wyższa cena może skłaniać do zwiększenia konsumpcji, gdy dobro zaświadcza o zamożności konsumenta.
W wyodrębnieniu dóbr zwraca się uwagę nie tylko na to, żeby mieć dość pieniędzy, ale też status (jak się kupuje rolls'a to wiadomo, że zatrudni się szofera).
c) paradoks Giffena
Robert Giffen - ekonomista (1837-1919) - Irlandia 1845r. - wzrost cen ziemniaków (duży) - spowodowany zarazą ziemniaczaną rok wcześniej - wcześniej ludzie jedli trochę mięsa i dużo ziemniaków - potem zmniejszył się realny dochód rodzin - zaczęły spożywać więcej a nie mniej kupowanych po wysokich cenach ziemniaków - wydawali na ziemniaki tyle, że nie starczało już pieniędzy na mięso, z konieczności stali się uzależnieni od konsumpcji i cen ziemniaków -- paradoks Giffena.
II. Dobra złe (niechciane) i ich krzywe obojętności
Dobra złe - negatywne - antydobra - ekonomiczne „nie-dobra” - economic „bads” - to grupa dóbr - przeciwieństwa dóbr - zjawiska zmniejszające zadowolenie konsumenta takie jak:
zanieczyszczenie wody


(…)

… uwielbia kiełbaski a nie lubi rybek. Istnieje możliwość wymiany, między rybkami a kiełbaskami. Wtedy pewna ilość kiełbasek rekompensuje zjedzenie pewnej ilości rybek.
Krzywe obojętności dla dóbr niechcianych mają nachylenie dodatnie!!!
III. Nadwyżka konsumenta (paradoks wartości)
Nadwyżką konsumenta nazywa się lukę pomiędzy użytecznością całkowitą danego dobra a jego całkowitą wartością rynkową.
Nadwyżka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz