Wykład - Zasada suwerennej równości w prawie międzynarodowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zasada suwerennej równości w prawie międzynarodowym - strona 1 Wykład - Zasada suwerennej równości w prawie międzynarodowym - strona 2

Fragment notatki:

Zasada suwerennej równości w prawie międzynarodowym
zasada suwerennej równości państw - suwerenność to podstawowa zasada współczesnego prawa MN Suwerenność oznacza, że władza państwa nie podlega żadnej innej władzy zewnętrznej. Na własny terytorium jest władzą najwyższą, pełną i wyłączną. Państwa posiadają pełną kompetencję do regulowania swoich stosunków z innymi państwami zgodnie z własnymi potrzebami i interesami. Każde państwo może podejmować wszelkie działania, które nie są zakazane przez normy prawa MN wiążące to państwo. W KNZ mówi się o suwerennej równości co jest językowo niepoprawne. Termin ten został pogłębiony w rezolucji ZO ONZ „Deklaracja zasad PM” i „Deklaracji Milenijnej”.
Zasada równej suwerenności została doprecyzowana w Deklaracji zasad PM:
- wszystkie państwa korzystają z s.r.; mają równe prawa i obowiązki, są równymi członkami wspólnoty miedzyn. niezależnie od różnic które je dzielą
- suwerenność jest pewna fikcją prawną, niezależnie od wielkości i potęgi państwa, korzysta ono z tego samego przymiotu i powinno być tak samo traktowane przez społ. międzyn.
- prawa i kompetencje wynikające z suwerenności są takie same w każdym państwie: ius tractatum, przywileje i immunitety, możliwość zaciągania zobowiązań, prawo utrzymaywaia stos. Dyplomatycznych
- rzeczywistość może być inna - nie wszystkie państwa stać na utrzymanie stos. Dypl i placówek, może też nie być w stanie zapłacić odszkodowania
--
KNZ po raz pierwszy używa tego terminu; pogłębiony w Deklaracji zasad PM (rezolucja ZO), oraz w Deklaracji Milenijnej 2000r.
Doprecyzowane w deklaracji zasad PM:
Wszystkie państwa korzystają z suwerennej równości, mają różne prawa i obowiązki, równi członkowie wspólnot międzynarodowych (niezależnie od różnic, które ich dzielą (suwerenność zakłada pewną fikcję prawną - bez względu na rozmiar, poziom rozwoju państwa muszą być traktowane w taki sam sposób przez wspólnoty międz.);
Prawa i koncepcje wynikające z suwerenności są takie same (ius tractatum, ius contraherdi, immunitety, obowiązek ponoszenia odpowiedzialności międz., prawo utrzymywania stosunków dyplomatycznych, takie same prawo przed międz. procedurami rozstrzygania sporów) - jest to idealizacja, państw może być nie stać na spełnienie wszystkich praw, rzeczywistość nie ma być rozumiana tak samo jak suwerenność w pojęciu prawnym);
Obejmuje następujące elementy:
Równe pod względem prawa;
Każde państwo korzysta z praw związanych z pełną suwerennością;
Każde państwo ma obowiązek poszanowania osobowości innych państw;
Obejmuje zasadę nienaruszalności integralności terytorialnej i niezależności politycznej;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz