Wykład - zasada prawa wyborczego w wyborach prezydenckich

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - zasada prawa wyborczego w wyborach prezydenckich - strona 1 Wykład - zasada prawa wyborczego w wyborach prezydenckich - strona 2

Fragment notatki:

ZASADY PRAWA WYBORCZEGO W WYBORACH PREZYDENCKICH
Wybory prezydenckie w Polsce przeprowadza się wg ordynacji wyborczej z 27 września 1990r. (tekst jednolity, nowelizowany ostatnio w 2000 roku)
Zasady prawa wyborczego:
Wybory są powszechne
Równe
Bezpośrednie Tajne
Czynne prawo wyborcze posiadają obywatele Polski powyżej 18 roku życia, bierne powyżej 35 lat
Wybory zarządza Marszałek Sejmu
Kadencja prezydencka trwa 5 lat, można się ubiegać o reelekcję (ale tylko raz)
Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska w I turze ponad 50 % głosów, to dwa tygodnie później przeprowadzana jest II tura (przechodzi do niej 2 kandydatów z największą ilością głosów, wygrywa ten który uzyska w drugim głosowaniu więcej głosów)
By zgłosić kandydata trzeba zebrać 100000 podpisów obywateli mających prawo wybierania do sejmu, kandydat musi podać imię i nazwisko, wiek, numer PESELu, posiadane wykształcenie, zawód, miejsce pracy, miejsce zamieszkania, przynależność partyjną (jeżeli należy do jakiejś partii) oraz oświadczenie czy współpracował z UB w czasach PRL (wiarygodność oświadczenia będzie sprawdzana przez sąd -postępowanie lustracyjne). Kandydata obowiązuje zasada domicylu (musi mieszkać w Polsce min 5 lat)
Kandydata rejestruje Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) najpóźniej 45 dni przed terminem głosowania
Min 15 obywateli zakłada komitet wyborczy (zgłasza on kandydata, prowadzi jego kampanię)
Kampania: publiczna TV i radio rozpowszechniają darmowe audycje wyborcze kandydatów, każdemu przysługuje tka sama ilość czasu antenowego (łącznie 25 godzin w TV i 35 godzin w radiu)
kampanii nie można prowadzić na terenach wojskowych, w zakładach pracy i instytucjach publicznych (jeżeli to zakłóca ich funkcjonowanie), w lokalach wyborczych. Nie można też agitować wyborców przez 24 godziny przed głosowaniem (cisza wyborcza)
plakatów wyborczych nie można umieszczać na zew. i wew. budynków administracji rządowej i samorządowej, w sądach, na terenach wojskowych
finanse kampanii są jawne i pochodzą ze źródeł prywatnych (od osób prawnych). Kwota wpłacona przez jedną osobę fizyczną na danego kandydata nie może przekraczać 15 krotności najniższego wynagrodzenia. Kampania nie może być przeprowadzana za pieniądze z budżetu państwa czy pieniądze z budżetów samorządowych wyniki głosowania, wszelkie skargi i tym podobne dokumenty są publikowane w Dzienniku Ustaw RP
liczeniem głosów zajmuje się PKW i podległe jej okręgowe i obwodowe komisje wyborcze. PKW podaję do publicznej wiadomości wyniki wyborów
jeżeli Sąd Najwyższy uzna ważność wyborów zwycięski kandydat zostaje zaprzysiężony na prezydenta RP
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz