Wykład - wstęp do finansów publicznych

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 329
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wstęp do finansów publicznych - strona 1 Wykład - wstęp do finansów publicznych - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD 1 WSTĘP
Początkiem finansów międzynarodowych były lata 70 - 80-te, kiedy doszło do globalizacji gospodarki światowej, przejawiającej się tworzeniem ścisłych powiązań finansowych.
Przyczyną wyodrębnienia takiej dyscypliny było:
wprowadzenie płynnych kursów walut;
deregulacja ...
liberalizacji handlu.
Ponadto wzrost znaczenia finansów międzynarodowych spowodowany jest: wzrostem handlu międzynarodowego;
działalnością międzynarodowych korporacji,
globalizacją i przenoszeniem się impulsów kryzysowych
zmianą w systemach komunikacji i informacji.
Globalizacja niesie za sobą szereg zagrożeń - chodzi tu o inwestycje portfelowe (inwestycje w obligacje, które można w każdej chwili odsprzedać, co może doprowadzić do chaosu w gospodarce kraju, z którego one pochodzą). Takie inwestycje sprzyjają przenoszeniu impulsów kryzysowych gdyż inwestorzy oceniają rynki finansowe globalnie, a rynki te działają na zasadzie naczyń połączonych. Miało to miejsce np. we wrześniu, kiedy to na skutek kryzysu w Rosji wycofano z Polski 1 mld USD. Aby przeciwstawić się wpływom kapitału spekulacyjnego na stan gospodarki państwa powinny utrzymywać odpowiednie rezerwy walutowe - uważa się, że bezpieczny poziom rezerw to taki, który siedmiokrotnie przewyższa poziom zobowiązań importowych.
Taki stan gospodarki światowej oraz kolejne kryzysy finansowe (Meksyk - 70r., Meksyk - 94/95r., Azja - 97r., Rosja - 97r., Brazylia - 97r.) spowodowały konieczność kooperacji i współpracy państw. Zauważono konieczność istnienia organizacji zajmujących się stabilizacją rynku walutowego i finansowego. Konieczność uregulowania ram procesów finansowych w skali międzynarodowej zainicjowała powstanie takich instytucji jak: MFW, czy Bank Rozliczeń Międzynarodowych z siedzibą w Bazylei, skupiający różne instytucje ustalające jednolite warunki udzielenia kredytów.
Rynek walutowy i finansowy
Rynek walutowy - miejsce, gdzie dochodzi do konfrontacji podaży i popytu na instrumenty finansowe o najwyższym stopniu płynności pochodzące z dwóch różnych krajów. Jest to rynek fizycznie rozproszony i zdecentralizowany: kantory, niebankowe instytucje finansowe, instytucje brokerskie.
Waluta (dewiza) - krótkoterminowe należności, które z uwagi na swoją formę i płynność mogą być natychmiast użyte do zapłaty w obrocie międzynarodowym. Waluta może występować w formie: czeków, weksli, banknotów, depozytów, należności na rachunkach a'vista.
Rynek walutowy. jest ze swej natury rynkiem międzynarodowym, gdyż druga waluta zawsze pochodzi z innego kraju.


(…)

… finansowych, przyczyniając się do tworzenia międzynarodowego rynku finansowego,
za jego pośrednictwem dokonuje się transfer kapitału w skali międzynarodowej, dotyczy to inwestycji bezpośrednich jak i pośrednich,
Różnica między rynkiem walutowym a rynkiem finansowym polega na tym, że o ile przedmiotem transakcji walutowych są instrumenty o najwyższym stopniu płynności, denominowane w jednostkach pieniężnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz