Wykład - Wprowadzenie do ekonomii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wprowadzenie do ekonomii - strona 1 Wykład - Wprowadzenie do ekonomii - strona 2 Wykład - Wprowadzenie do ekonomii - strona 3

Fragment notatki:

MIKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Grażyna Musiał
Wykład 1
Wprowadzenie do ekonomii - podstawowe pojęcia
I. Ogólna charakterystyka ekonomii.
1. Geneza nazwy przedmiotu
Wywodzi się od greckich słów oikos (dom) i nomos (przepis, prawo) - po raz pierwszy użyte w traktacie Ksenofonta (444-355 p.n.e.) pt. „Oikonomikos”. Był to pierwszy traktat z ekonomii w kulturze europejskiej. Były w nim zawarte przepisy dotyczące spraw domowych, prowadzenia gospodarstwa domowego o typie niewolniczym.
Arystoteles (384-322 p.n.e.) - użył nazwy oikonomia dla określenia umiejętności nabywania, zdobywania dóbr niezbędnych do życia, użytecznych dla domu lub państwa.
Antoine Montkretoin wydał w 1615r. „Traktat o ekonomii politycznej” (użycie zwrotu ekonomia polityczna sugerowało nacisk na społeczną, publiczną rolę w gospodarowaniu.
William Petty - „Public economy” - nauka wyjaśniająca źródła bogactwa narodów
Adam Smith, David Ricardo - ekonomia polityczna
Alfred Marshall - traktat „Principles of economics” - 1890r.
W niemczech funcjonują
Politische Oekonomie
Sozialoekonomie
Nationaloekonomie
Fryferyk Skarbek - 1859r. „Ogólne zasady gospodarstwa domowego” - ekonomia społeczna
Luigi Cossa - „Economia Sociale” 1861r.
2. Definicja ekonomii
Ekonomia jest nauką o tym, jak jednostki i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu rzadkich zasobów, które mogą mieć także inne, alternatywne zastosowania, w celu wytwarzania różnych dóbr i rozdzielania ich na konsumpcję: obecną i przyszłą pomiędzy różne osoby i grupy w społeczeństwie.
Jest to ogólna definicja, pokazuje, że zawsze jest więcej potrzeb niż dóbr
Podział pomiędzy grupy - pozycja w społeczeństwie zależna od wkładu w bogactwo narodu.
Rozdzielanie - część na dóbr przeznacza się na konsumpcję od razu, a część na oszczędności i przyszłą konsumpcję - wybór „mocno polityczny” - czy czekać na większą konsumpcję w przyszłości, czy od razu konsumować mniejszą ilość dóbr - tzw. wybór ekonomiczny.
Nurty w ekonomii (obecnie):
szkoła angielska (anglo-amerykańska)
szkoła austriacka
szkoła niemiecka
szkoła szwedzka
3. Wybór ekonomiczny
Wybór ekonomiczny jest podstawowym problemem ekonomicznym. Zadanie ekonomii sprowadza się do wyboru, które z potrzeb ludzkich mogą być zaspokojone oraz w jakim stopniu można to uczynić.
Ograniczoność (rzadkość) zasobów powoduje powstanie wielu trudnych i złożonych zagadnień do rozwiązania przez podmioty.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz