Wykład - województwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - województwo - strona 1 Wykład - województwo - strona 2

Fragment notatki:

WOJEWÓDZTWO
Województwo jest największą jednostką podziału terytorialnego kraju. Organy: Sejmik województwa- organ stanowiący i kontrolny woj., kontroluje działalność zarządu i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Określa strategię rozwoju regionu, uchwala plan zagospodarowania przestrzeni województwa, określa kierunki i sposoby współpracy z innymi krajami (współpraca regionalna), zarządza budżetem województwa (sprawy podatków, pożyczek, obrotu nieruchomościami). Sejmik wydaje akty prawne o zasięgu regionalnym. Jest wybierany w wyborach powszechnych (patrz: pyt.93), bezpośrednich.
Marszałek województwa- jest wybierany przez sejmik woj., ze swojego grona. Marszałek stoi na czele Zarządu województwa. Kieruje bieżącymi sprawami woj., organizuje pracę zarządu i reprezentuje go na zewnątrz, jest zwierzchnikiem pracowników urzędu marszałkowskiego.
Zarząd województwa- jego skład jest stały (5 osób): marszałek woj., 2 wiceprzewodniczących i 2 członków zarządu. Zarząd jest wybierany przez Sejmik na wniosek Marszałka, członkowie zarządu nie muszą być jednocześnie radnymi. Zarząd wykonuje uchwały sejmiku, gospodaruje mieniem, ustala projekt i wykonuje budżet. Zadania wykonuje przez urząd marszałkowski i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne. Samorząd wojewódzki nie jest nadrzędny względem sam. Powiatowego i gminnego.
Po reformie z 1998 roku w województwie występują dwie struktury:
wojewódzka administracja samorządowa z Marszałkiem woj. (zadanie: rozwój regionu)
administracja rządowa z Wojewodą (zadanie: klasyczne funkcje państwa) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz