Wykład - Więzy integralności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Więzy integralności - strona 1 Wykład - Więzy integralności - strona 2 Wykład - Więzy integralności - strona 3

Fragment notatki:

Bazy danych
Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
Wykład 10
Więzy integralności
Integralność- zapewnia zgodność ze światem zewnętrznym. Jedna z ważniejszych cech BD, odpowiada czy BD jest dobrym odbiciem, odwzorowaniem rzeczywistości.
Integralność zapewnia się poprzez dobry schemat i węzy integralności. Integralność jest kontrolowana przede wszystkim przez więzy integralności, które mogą być wbudowane w schemat lub definiowane przez administratora. Definiowane więzy integralności to reguły, w jaki sposób BD ma być odbiciem rzeczywistości.
Więzy integralności:
statyczne (niezmienniki stanu)- używane do sprawdzenia czy wykonywane operacje nie zmieniają stanu bazy w stan nieprawidłowy; wprowadzają ograniczenia na stanie BD np.: ograniczenie, że studenci mogą zaliczać tylko te przedmioty, które są i przypisane; zapobiegają powstawaniu nieprawidłowości, przejściu BD do nieprawidłowego stanu.
dynamiczne (więzy przejść)- wyróżnia się w nich więzy temporalne (czasem dynamiczne i temporalne traktuje się tak samo); są to reguły, które wiążą kolejne stany BD; przejście jest zmianą stanu BD i musi być reprezentowane przez kilka słów; warunkują przejścia ze stanu S1 do S2.
Więzy relacji (inne spojrzenie)- więzy klucza, nakładane na klucz, nakładane na krotkę, nakładane na relację, nakładane na związek relacji.
Więzy integralności referencyjnej (szczególny przypadek)- integralność referencyjna nadaje sens związkom obiektów; wymaga ta reguła, aby istniał obiekt B jeśli jest on połączony z obiektem A- jest to istotne zwłaszcza dla kluczy obcych.
Więzy integralności- mogą być definiowane w algebrze relacji i SQL. „Proszę sobie przeczytać to w książce, aby zobaczyć jak są zdefiniowane więzy integralności w algebrze relacji i SQL, oraz DATALOGO- język predykatów
II System transakcji
BD musi być spójna, integralna, więc każda operacja, która narusza spójność musi być anulowana. Dlatego wprowadza się pojęcie transakcji i transakcji.
Transakcja- pewne zdarzenie, które powoduje zmianę stanu BD. Nowy stan BD jest ustalony poprzez wprowadzenie nowych danych do BD. Realizacja transakcji jest więc powiązana z integralnością, ale także transakcje mają tę wartość, że mogą być definiowane przez administratora, programistę i użytkownika, główne w systemach z wieloma użytkownikami. To przejście w inny stan musi być realizowane przez procedurę. Transakcja jest więc pewną procedurą jaką wykonuje użytkownik lub SBD.
Dwa typy transakcji:
Aktywne- zmieniają stan BD (wprowadź, usuń, zaktualizuj).


(…)

… pliku (relacji), rekordu, pola. Rezultatem blokowania dostępu do zasobów jest szeregowanie, kolejkowanie dostępu
Blokady:
odczytu- daje dostęp tylko do odczytu i zapobiega ich modyfikacji przez inne transakcję; wtedy gdy stosujemy zapytanie do relacji (nie modyfikować gdy ktoś je ogląda),
zapisu- dostęp do danych zarówno do odczytu i zapisu, jednocześnie uniemożliwia dostęp innym transakcjom…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz