Wykład - Typy funkcjonalne osiedli

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Typy funkcjonalne osiedli - strona 1 Wykład - Typy funkcjonalne osiedli - strona 2 Wykład - Typy funkcjonalne osiedli - strona 3

Fragment notatki:

Geografia ekonomiczna prof. zw. dr hab. Krystian Heffner
Wykład 4
Typy funkcjonalne osiedli - (wg. W. William-Olssona):
osiedla wiejskie - 50% zatrudnionych jest w rolnictwie, leśnictwie lub rybołówstwie
2) miasteczka rolnicze - 25-30% ludności pracującej zatrudnionych jest w rolnictwie, leśnictwie lub rybołówstwie
3) miasta usługowe - zatrudnienie w usługach jest wyższe od 50% zaś w przemyśle niższe od 50% ogółu zatrudnionych
4) miasta przemysłowe silnie wyspecjalizowane - jednobranżowe, np. hutnicze, górnictwa węglowego, przemysłu włókienniczego itp., zatrudnienie w przemyśle przekracza 50% zatrudnienia ogólnego, zaś zatrudnienie w danej branży stanowi ponad 50% ogółu zatrudnionych w przemyśle
5) miasta przemysłowe silnie wyspecjalizowane - dwubranżowe - zatrudnienie w dwóch głównych branżach przemysłu stanowi łącznie 2/3 ogólnego zatrudnienia w przemyśle
6) miasta przemysłowe wielobranżowe - zatrudnienie w przemyśle przekracza wprawdzie 50% ogółu zatrudnionych, ale bez wyraźnej dominacji żadnej gałęzi
Funkcje metropolitarne miast
funkcja polityczna,
funkcja duchowa,
funkcja administracyjna,
funkcja kulturowa,
funkcja naukowa,
funkcja turystyczna,
funkcja edukacyjna,
funkcja gospodarcza,
funkcja finansowa,
funkcja komunikacyjna,
funkcja informacyjna.
Funkcje metropolitalne miast - charakterystyka
funkcja polityczna- związana jest z ustrojem i systemem prawno-politycznym państwa. W sieci metropolii krajowych na pierwszy plan wysuwa się stolica państwa a także inne ośrodki centralne, będące siedzibami placówek dyplomatycznych i instytucji międzynarodowych oraz będące kolebką wielkich ruchów społecznych, jak to ma miejsce w Polsce w przypadku Solidarności
funkcja duchowa- łączona jest z tradycją Kościoła, zwłaszcza z historycznymi siedzibami biskupów, a obecnie w warunkach polskich z siedzibami archidiecezji. Polskie doświadczenia uczą, że stolicą duchową narodu nie musi być tożsama ze stolicą polityczną kraju. funkcja administracyjna - polega na wykonywaniu przez władzę samorządową lub rządową zadań publicznych o zasięgu i znaczeniu regionalnym. Urzędy i instytucje tych władz skupione są w metropoliach regionalnych. Stolice regionów są także miejscami lokalizacji wielu innych administracji o zasięgu ponadlokalnym. funkcja kulturalna - wypełniana jest przez środowiska i instytucje artystyczne skupione w metropoliach będących centrami kulturalnymi różnej rangi. Metropolie kultury narodowej cechuje wysoki potencjał twórczy. Stanowią skarbnicę dóbr kultury narodowej i posiadają międzynarodowy zasięg oddziaływania.


(…)

… na obszarze miasta, co jest wynikiem dynamicznego rozwoju miast
Geografia osadnictwa
Badanie geografii osadnictwa - obejmuje trzy aspekty osiedli:
1) skupienia ludności - osiedla to społeczności lokalne
2) zbiory instytucji - o określonych funkcjach społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych
3) forma zagospodarowania przestrzennego - a więc skupienia urządzeń trwałych
Geografia osadnictwa - zajmuje się systemem zabudowy oraz ludnością tych osiedli. Istotne jest ich charakterystyka i interakcja: poszukiwanie zależnosci między osiedlami w najróżniejszych aspektach.
Metody badań geografii osadnictwa:
1) metody opisowe:
- opis formalny
- opis wyjaśniający - badanie rozmieszczenia i zależności w systemie osiedli ludzkich oraz ich wyjaśnianie
2) metody statystyczne:
- analiza statystyczna i ilościowa zjawisk…
… krajową i międzynarodową. funkcja turystyczna - związana jest z przestrzenią kulturową i przyrodniczą. Poprzez tę funkcję uwydatnia się symbioza historycznych metropolii i regionów. Przestrzeń kulturowa metropolii w połączeniu z walorami przyrodniczo-krajobrazowymi jest podstawą rozwoju funkcji turystycznej o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
funkcja edukacyjna - łączy się w metropoliach z tradycją…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz