Wykład - Systemy eksploatacji podziemnej węgla kamiennego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 2625
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Systemy eksploatacji podziemnej węgla kamiennego - strona 1 Wykład - Systemy eksploatacji podziemnej węgla kamiennego - strona 2 Wykład - Systemy eksploatacji podziemnej węgla kamiennego - strona 3

Fragment notatki:

Górnictwo dr hab. Inż. Prof. PŚl. Piotr Strzałkowski
Wykład 10
Systemy eksploatacji podziemnej węgla kamiennego.
Wyróżniamy trzy systemy eksploatacji podziemnej węgla kamiennego:
a.) Systemy zabierkowe
-przestrzeń wybrana (eksploatowana) likwidowana jest po wybraniu węgla w obrębie całej zabierki (zawał stropu, podsadzka sucha lub hydrauliczna)
-prostopadły kierunek wybierania węgla w rejonie zabierki w stosunku do kierunku frontu
-niewielkie rozmiary wyrobisk i mały stopień mechanizacji robót
Systemy zabierkowe są systemami przestarzałymi. Obecnie służą do wybierania resztek w pokładach, które nie jesteśmy w stanie zabrać systemem ubierek.
Systemy zabierkowe
Krótkie zabierki o długości do 40 metrów i o szerokość od 6-8 metrów
Długie zabierki o długości od 40 metrów i o szerokości 6-8 metrów
b.) Systemy ubierkowe
-likwidacja wybranej przestrzeni następuje na bieżąco w ślad za postępującym frontem eksploatacyjnym
-kierunek postępu ubierek jest zgodny z kierunkiem postępu eksploatacji
-charakteryzuje się mechanizacją robót eksploatacyjnych
-stosunkowo długie wymiary wyrobisk
Systemy ubierkowe
Zwykłe ubierki
Systemy ścianowe
Ściana to ubierka większa lub równa 50 m
c.) Systemy specjalne
-łączą w sobie cechy systemów zabierkowych i ubierkowych
-specjalnym systemem może być np. system miechowicki od kopalni Miechowice, w którym eksploatowano pokład o dużym nachyleniu i dużej miąższości, innym przykładem systemu specjalnego jest system jankowicko-knurowski.
System zabierkowy podłużny z zawałem stropu omówiony pokład wynosi (grubość) 5-8 m i o kącie upadu 0-5°, kierunek frontu eksploatacyjnego od pola. Głębokość eksploatacji wynosiła od 160-100 m. Roboty przygotowawcze polegały na tym, że wykonywano podwójny chodnik podstawowy i podwójną pochylnię. Chodnik a pełni funkcję chodnika przewozowego, natomiast chodnik a' mógł pełnić rolę chodnika wentylacyjnego. Pochylnia b pełniła funkcję odstawczą.
System zabierkowy poprzeczny z zawałem stropu pokład o grubości 1,5-2 m i kącie upadu 8-12°. Głębokość rozlegania około 160-260 m. Roboty przygotowawcze polegały na: wykonywaniu podwójnego chodnika podstawowego na poziomie wydobywczym (a i a') podłączonych przecinkami co 50 m. Z chodnika podstawowego drążono po wzniosie co 9-12 m dowierzchnie dzielące pokład na filary poprzeczne aż do zasobów poprzedniego poziomu.


(…)

… rozlegania około 160-260 m. Roboty przygotowawcze polegały na: wykonywaniu podwójnego chodnika podstawowego na poziomie wydobywczym (a i a') podłączonych przecinkami co 50 m. Z chodnika podstawowego drążono po wzniosie co 9-12 m dowierzchnie dzielące pokład na filary poprzeczne aż do zasobów poprzedniego poziomu.
System zabierkowy podłużny z posadzką hydrauliczną przecinki od 40-60 m w odległości co 120-200…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz