Wykład - System rachunkowości społecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - System rachunkowości społecznej - strona 1 Wykład - System rachunkowości społecznej - strona 2 Wykład - System rachunkowości społecznej - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Katarzyna Nagel
Wykład 3
System rachunkowości społecznej
Pierwszy system rachunkowości społecznej powstał w 1932 roku w USA.
Na system rachunkowości społecznej składają się:
produkt krajowy brutto
PKB = C + I + G + NX
produkt narodowy brutto PNB = PKB + Yx
produkt narodowy netto
PNN = PNB - Am
dochód narodowy wyrażony w cenach czynników wytwórczych DCNW = PNN - Tp dochód osobisty ludności
DOL = DNCW - Us - Nz + OL + Brz + Bp
gdzie:
Us - składki na ubezpieczenia społeczne
Nz - zyski nie rozdzielone przedsiębiorstw przeznaczone na dalsze inwestycje
OL - odsetki wypłacone przez budżet państwa z tytułu posiadania obligacji
Brz- transfery rządowe; wydatki na cele społeczno-socjalne
Bp - transfery prywatne związane z przemieszczeniem kapitału do osób fizycznych i prawnych (darowizny)
rozporządzalne dochody ludności RDL = DOL - Td - Qp gdzie: Td - podatki bezpośrednie
Qp - opłaty przymusowe
Dochód narodowy wyrażony w cenach czynników wytwórczych jest sumą wynagrodzeń czynników produkcji, tj. pracy, kapitału i ziemi. Wszyscy, którzy angażują swoje czynniki produkcji w proces gospodarczy otrzymują w zamian określone dochody. Ich łączna suma w ciągu roku tworzy dochód narodowy według cen czynników wytwórczych. Ceną czynnika pracy jest płaca. Ceną czynnika kapitału jest zysk, dywidenda, udziały lub określony procent. Ceną czynnika ziemi i znajdujących się na niej nieruchomości jest renta, opłaty czynszowe lub dzierżawne.
Dwie ostatnie kategorie (DOL, RDL) wprowadzone zostały do systemu rachunkowości społecznej w celu ustalenia dochodów osobistych przed i po opodatkowaniu. Obliczenie tych wielkości ułatwia państwu stosowanie odpowiedniej polityki interwencyjnej w sferze podziału dochodu poprzez odpowiednie ustalanie wysokości podatków pośrednich, subsydiów, transferów rządowych oraz podatków bezpośrednich.
W systemie rachunkowości społecznej najważniejszą kategorią jest produkt narodowy brutto. Do liczenia produktu narodowego brutto (PNB) służą dwie metody:
metoda wydatków,
metoda dochodowa.
Metoda wydatków polega na sumowaniu wszystkich wydatków na dobra i usługi bez względu na to, kto je ponosi. Najczęściej sumuje się następujące wydatki:
wydatki na dobra i usługi ponoszone przez gospodarstwa domowe,
wydatki na dobra inwestycyjne i usługi ponoszone przez przedsiębiorstwa,
wydatki ponoszone przez budżet państwa,


(…)

… pieniędzy na dobra i usługi, ile przedsiębiorcy chcą za taką kwotę pieniędzy zaoferować dóbr i usług na rynku.
W popytowym modelu gospodarki (John Keyness) mówi się, że popyt wyznacza podaż. Producenci mogą zaoferować tyle, ile konsumenci chcą kupić. Popyt globalny nie jest wielkością stałą, zmienia się. Oznacza to, że produkcja faktyczna nie zawsze w danej chwili odpowiada wielkości produkcji potencjalnej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz