wykład - Struktura grup społecznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - Struktura grup społecznych - strona 1 wykład - Struktura grup społecznych - strona 2 wykład - Struktura grup społecznych - strona 3

Fragment notatki:

Struktura grup społecznych Grupy nie są przypadkowym zbiorem jednostek zajmujących się tą samą sprawą. Każda grupa ma swoją organizację, strukturę grupy.
STATUSY I ROLE
Pojęcia statusu i roli są szczególnie istotne w badaniach grup społecznych. Członkowie grupy często mają różne pozycje w jej obrębie (statusy społeczne) i oczekuje się od nich, (co zresztą czynią) zaangażowania w różnych rodzajach aktywności (role). Od matki (status społeczny) w rodzinie (grupa) oczekuje się zaangażowania, (co czyni) i innych rodzajach zachowań (rola) niż od dzieci. Skarbnik w klubie towarzyskim ma inne obowiązki niż sekretarz.
Krótko mówiąc, grupa składa się z powiązanych wzajemnie statusów i odpowiadających im ról. Różne statusy służą różnym aspektom ogólnych celów grupy.
HIERARCHIA STATUSÓW
Grupy składają się z powiązanych wzajemnie statusów, które jednak nie muszą być sobie równe. Pewne statusy mogą być uważane za ważniejsze dla funkcjonowania grupy niż inne. W związku z tym większość grup ma własną „hierarchię statusów”, w której niektórym statusom przypisuje się więcej władzy i szacunku niż innym. Na przykład: wiele grup ma swojego szefa (prezydenta, przewodniczącego, sekretarza), który ma więcej wpływu na kształtowanie działalności grupy niż inni jej członkowie. W tym przypadku hierarchia jest określana przez pozycje statusów (prezydent w przeciwieństwie do zwykłego członka), a nie przez indywidualną charakterystykę członków.
Jednak w niektórych grupach zróżnicowane, co do władzy i wpływów nie jest związane pozycją danej osoby w formalnej strukturze statusów grupy. Pewnych ludzi obdarza się większym szacunkiem i przypisuje się im więcej wpływów niż innym, że względu na to, kim są i co robią. STRODBECK, JAMEK i HAWKINS (1957) przeprowadzili badania polegające na zaaranżowaniu posiedzeń ławy przysięgłych. Badacze ci zauważyli, że na początku posiedzenia przywództwo oddawano, kierując się statusem danych osób w świecie zewnętrznym (poza eksperymentem) i pierwszym wrażeniem, jakie wywarły na pozostałych uczestnikach posiedzenia. Później najważniejszy stał się trzeci element: jakość wykonywania roli ławnika.
Późniejsze badania (np. BERŻER, i in., 1972) dowiodły, że znaczenia statusu zewnętrznego wnoszącego przez jednostkę do grupy nie maleje wraz z upływem czasu i w dalszym ciągu wywiera wpływ na miejsce tej jednostki w hierarchii statusów grupy. Cechy i działania osobiste przyczyniają się do różnicowania władzy i wpływów w grypach społecznych i w konsekwencji, do tworzenia hierarchii oddziałujących na funkcjonowanie grupy.
GRANICE


(…)

… uzgodnionych i akceptowanych reguł jego rozwiązywania).
SPÓJNOŚĆ
Spójnością grupy nazywamy stopień, w jakim jej członkowie czują się z sobą związani. Spójność jest bardzo ważną cecha grupy. Im bardziej grupa jest spójna, tym większe prawdopodobieństwo jej stabilności i zgody członków na obowiązujące normy. Spójnym grupom łatwiej przychodzi rozwiązywanie problemów. Innymi słowy, spójność stanowi wielka wartość…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz