Wykład - Stosunek zwycięskich mocarstw do problemu niemieckiego po II wojnie światowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Stosunek zwycięskich mocarstw do problemu niemieckiego po II wojnie światowej - strona 1 Wykład - Stosunek zwycięskich mocarstw do problemu niemieckiego po II wojnie światowej - strona 2 Wykład - Stosunek zwycięskich mocarstw do problemu niemieckiego po II wojnie światowej - strona 3

Fragment notatki:

Stosunek zwycięskich mocarstw do problemu niemieckiego po II wojnie światowej.
Problem niemiecki - są to wszystkie zagadnienia i wydarzenia związane z ludnością niemiecką i Niemcami jako państwem po II wojnie światowej. To również kwestia ewentualnego zjednoczenia Niemiec. To także problem utrzymania podziału narodu niemieckiego; o okupacji Niemiec zapadła decyzja na konferencji w Jałcie 4 - 11 listopada 1945 roku.
Nie określono wówczas czasu trwania okupacji. Rozważano jednak, jak długo ma trwać (Stalin mówił, że 25 lat, Roosevelt że nawet 40 lat).
W styczniu 1943 roku w czasie spotkania amerykańsko - brytyjskiego w Casablance podjęto decyzję o bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Był to precedens w historii oznaczający, że pokonane Niemcy będą musiały przyjąć wszelkie warunki postawione przez zwycięskie państwa, nie mogąc stawiać własnych. Warunki te zaaprobował Stalin. W Jałcie kwestia okupacji Niemiec po wojnie nawiązywała do bezwarunkowej kapitulacji Niemiec.
W 1945 roku Niemcy byli zdezorientowani, przerażeni. Spodziewając się zemsty zwycięzców, wierzono, że państwo niemieckie nie zostanie odbudowane, że zwycięzcy wezmą odwet.
W Niemczech powszechnie panował głód.
Szacuje się, że w wyniku wojny 3,5 mln mieszkań i domów zostało poważnie uszkodzonych, transport prawie całkowicie zniszczony. Z 960 mostów w powietrze wysadzono 740. w Zagłębiu Rury tylko 30% przemysłu było zniszczonego; kopalnie i stalownie w 10%, przemysł włókienniczy w 20%.
Wojna zrodziła tysiące sierot, tysiące uciekinierów niemieckich ze wschodu. USA przychylały się początkowo do koncepcji, by zlikwidować przemysł niemiecki, a Niemcy przekształcić w kraj rolniczy. Brytyjczycy początkowo byli nastawieni na odbudowę Niemiec i na oszczędzanie Niemców.
Stalin na początku twierdził, że naród niemiecki nie jest winny, a winni są faszyści. Zakładał odbudowę całych i niepodległych Niemiec. Natomiast Francja dążyła do całkowitego osłabienia Niemiec.
Z czasem USA zaleciły ostre traktowanie Niemców, by nigdy w przyszłości nie stały się groźbą dla pokoju, a produkcja żywności i przemysłowa powinna zaspokajać tylko potrzeby.
W czerwcu 1945 roku generał Eisenhover (późniejszy prezydent) powiedział, że Niemcy nie powrócą nigdy do stanu, które oni sami będą odczuwać za normalny.
3 mocarstwa (USA, Wielka Brytania i ZSRR) stały na stanowisku takiego traktowania i takich rozwiązań dotyczących Niemiec i Niemców, by nigdy więcej nie mogli prowadzić wojny.
Brytyjski marszałek Montgomery zakazał wszelkiego bratania się z Niemcami, a nawet bawienia się z dziećmi. Ograniczenia te zniesiono dopiero w czerwcu 1948 roku.
Podtemat: okupacja Niemiec i inne decyzje w kwestii niemieckiej:


(…)

… okupacyjnej w Niemczech.
5 czerwca 1945 roku w Berlinie, w czasie spotkania przedstawicieli USA, ZSRR i Wielkiej Brytanii, uchwalona została tzw. deklaracja berlińska, określająca poszczególne strefy okupacyjne oraz dalsze losy Niemiec i Niemców.
Powołana została również Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec, która miała być najwyższą władzą nad Niemcami. Nie był to rząd niemiecki, a władza nad Niemcami…
….
Wśród wielu decyzji dotyczących Niemiec, w Poczdamie uchwalono tzw. 5D: Denazyfikacja (rozwiązanie wszystkich organizacji nazistowskich w Niemczech, w tym NSDAP, odsunięcie nazistów od władzy i ich ukaranie. Zakaz pod karą śmierci reaktywowania partii nazistowskich oraz przeprowadzenie denazyfikacji i ukaraniu zbrodniarzy nazistowskich). Zabroniona została wszelka propaganda nazistowska. A reaktywacja tych organizacji groziła karą śmierci. Panował zakaz publikacji i kolportażu „Mein Kampf”.
Demilitaryzacja (rozwiązanie wszelkich militarnych jednostek i organizacji, likwidacja niemieckiego przemysłu zbrojeniowego oraz ukaranie zbrodniarzy wojennych wojskowych; zakaz produkcji zabawek dla dzieci o charakterze militarnym).
Demokratyzacja (zakładała popieranie demokratycznych sił niemieckich i umożliwiała im w powszechnych i demokratycznych wyborach przejęcie władzy, powołaniu demokratycznego rządu niemieckiego, z którym zostanie podpisany traktat pokojowy, który nigdy tak naprawdę nie został podpisany).
Dekartelizacja (zakładała rozwiązanie niemieckich karteli i monopoli - jako źródło finansowania i popierania Hitlera i narodowego socjalizmu).
Decentralizacja (zakładała zdecentralizowanie Niemiec na rzecz rozwoju…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz