Wykład - statystyczna analiza wyników pomiarów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - statystyczna analiza wyników pomiarów - strona 1 Wykład - statystyczna analiza wyników pomiarów - strona 2 Wykład - statystyczna analiza wyników pomiarów - strona 3

Fragment notatki:

Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej
Laboratorium miernictwa Wykonał Grupa Ćw. nr Prowadzący Statystyczna analiza wyników pomiarów
Data wykonania Data oddania Ocena CEL ĆWICZENIA
Celem ćwiczenia jest: uświadomienie studentom, że każdy wynik pomiaru obarczony jest błędem o nie zawsze znanej przyczynie i wartości, zapoznanie ze statystyczną analizą wyników pomiarów, sposobami znajdowania i eliminacji wyników obarczonych błędami grubymi, oceną składowej przypadkowej błędu, wskazanie na konieczność analizy warunków i wyników pomiarów pod kątem obecności składowej systematycznej błędu.
SPIS PRZYRZĄDÓW
Suwmiarka elektroniczna z wyświetlaczem LCD o parametrach metrologicznych:
- rozdzielczość 0,01mm, - błąd graniczny 0,03mm
ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW
1. Tabele wyników dla trójkąta nr 5. Tabela 1 Pomiary boków i wysokości trójkąta nr 5
Numer
Studenta
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
ha
[mm]
hb
[mm]
hc
[mm]
1
92,24
84,43
75,41
65,37
71,30
79,69
2
92,14
84,40
75,40
65,16
71,23
79,61
3
92,15
85,62
75,40
65,18
71,25
79,82
4
92,17
84,35
75,40
65,19
71,24
79,63
5
92,11
84,40
75,42
65,18
71,25
79,69
6
91,93
84,33
75,33
65,08
71,23
79,68
7
91,87
84,29
75,37
65,11
71,22
79,62
9
92,07
84,37
75,40
65,07
71,23
79,69
11
91,14
83,47
74,37
65,23
71,24


(…)

… od odchylenia wysokości hb
- porównując odchylenie standardowe boku a oraz odchylenie wysokości ha można stwierdzić, że są one podobne
- porównując odchylenie boku b oraz odchylenie wysokości hb, łatwo zauważyć, że błąd przypadkowy boku b jest większy niż błąd przypadkowy wysokości hb
- porównując miarę błędu przypadkowego boku c oraz wysokości hc można stwierdzić, że odchylenie standardowe boku c jest nieznacznie większe od odchylenia wysokości hc
- błąd przypadkowy w grupie pomiaru boków jest większy niż błąd przypadkowy w grupie pomiaru wysokości
4. Analiza błędów systematycznych wyznaczenia powierzchni trójkąta numer 5.
Błędy systematyczne w pomiarach tej samej wartości pewnej wielkości, w niezmiennych warunkach, tym samym narzędziem i metodą pomiarową, przeprowadzonych przez tego samego obserwatora…

3005,91
3001,30
2993,10
3001,739
3005,162
3002,780
2992,402
S
7,251
1,956
2,531
3,433
3. Analiza miar błędów przypadkowych.
Błędy przypadkowe są to błędy zmieniające się w sposób nieprzewidziany, zarówno co do wartości bezwzględnej jak i co do znaku, przy wykonaniu dużej liczby pomiarów tej samej wielkości w warunkach pozornie niezmiennych. W chwili pomiaru mierzącemu nie jest znana wartość błędów przypadkowych. Dopiero na podstawie wielu wyników pomiarów może on wyznaczyć ich parametry statystyczne. Pomiary bezpośrednie boków i wysokości trójkąta są oczywiście obarczone błędem przypadkowym. Wpływ na to miały głównie:
- zaokrąglenia wierzchołków trójkąta
- trudność ustawienia mierzonej wysokości prostopadle do szczęk suwmiarki
- różne metody pomiaru
- różny ścisk suwmiarki stosowany przez mierzących…
… zostały skorygowane. Błędy te mogły nastąpić z powodu własności geometrycznych mierzonego trójkąta (zaokrąglone wierzchołki) lub z winy mierzącego (nieprawidłowy odczyt, złe wyzerowanie suwmiarki itp.) W miejsce błędów grubych postanowiłem wpisać wartość średnią z pomiarów, gdyż jest ona o wiele bardziej wiarygodna (estymator wartości rzeczywistej) i bardziej odzwierciedla prawidłowy wynik pomiaru…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz