Wykład - sposoby naprawienia szkody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - sposoby naprawienia szkody - strona 1 Wykład - sposoby naprawienia szkody - strona 2

Fragment notatki:

SPOSOBY NAPRAWIENIA SZKODY Art. 363. § 1.
Art. 363. § 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić,
według wyboru poszkodowanego, bądź przez
przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę
odpowiedniej sumy pieniężnej.
Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego
było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla
zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty,
roszczenie poszkodowanego ogranicza się do
świadczenia w pieniądzu.
Są zatem dwa sposoby naprawienia szkody:
1. 1. Przywrócenie stanu poprzedniego (restitutio in integrum) - wysunięte na pierwszy plan, ale nie
zawsze jest możliwe np. uszkodzenie ciała, zniszczenie rzeczy.
2. 2. Zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej. Pieniądze naprawiają dzisiaj każdą szkodę.
363 wymieniając 2 sposoby naprawienia szkody czyni ze zobowiązania odszkodowawczego
zob.przemienne. Przepisy o zobowiązaniach przemiennych (365) przewidują, iż przy braku innych
wskazań, o wyborze świadczenia decyduje dłużnik, a art. 363 wprowadza wyjątek od tej zasady, bo wybor
przysługuje tu wierzycielowi - poszkodowanemu („ według wyboru poszkodowanego”). Wybor ten jest
jednak ograniczony, szczegolnie jeśli chodzi o restitutio in integrum - zdanie 2. art. 363 § 1. Po pierwsze
możliwość wyboru może być od początku wyłączona - gdy restytucja jest niemożliwa, po drugie może się
okazać, że będzie pociągała za sobą nadmierne trudności lub koszty dla zobowiązanego, co w razie sporu
musi być kontrolowane przez sąd (dalsze ograniczenie swobody).
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Podstawową zasadą wyznaczającą zakres obowiązku naprawienia szkody jest zasada pełnego odszkodowania -
odszkodowanie powinno w całości pokryć szkodę. Ta zasada wynika z całokształtu regulacji kwestii
odpowiedzialności (art. 361 zbliża się do wypowiedzenia tej zasady.). W wielu przypadkach ta zasada doznaje
jednak wyjątkow:
1. 1. ograniczenie ze względu na źródło z którego wynikają (formalne) :
· · ograniczenie wynikające z przepisu ustawy
· · ograniczenie wynikające z woli stron (umowy) - odpowiedzialność kontraktowa, strony mogą
wprowadzić pewien pułap odszkodowania.
· · ograniczenie wynikające z orzeczenia sądowego (decyzji organu orzekającego). Ta decyzja
podejmowana jest na podstawie przepisu ustawy
2. 2. ograniczenia związane z ustaleniem przesłanek odpowiedzialności (merytoryczne).
· · np. art. 891 wyłącza odpowiedzialność za zwykłe niedbalstwo - pewne postacie winy nie wystarczają
do powstania odp., wymagane jest co najmniej rażące niedbalstwo
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz