wykład - Skutki napromieniowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - Skutki napromieniowania - strona 1 wykład - Skutki napromieniowania - strona 2

Fragment notatki:

Skutki napromieniowania ciała ludzkiego zależności od wielkości pochłoniętej energii:
Dawka [Sv] Skutki napromieniowania
0,25 brak wykrywalności skutków klinicznych
0,25-0,50 zmiany obrazu krwi
0,50-1,00 mdłości, zmęczenie
1.00-2,00 mdłości, wymioty, wyczerpanie, zmniejszona
żywotność, biegunka
2.00-4,00 mdłości, wymioty, niezdolność do pracy, pewna
liczba zgonów 4.00-6,00 50% zgonów (wciągu 2 - 6 tygodni)
6,00 i więcej prawie 100% zgonów
W wyniku promieniowania może nastąpić:
• uszkodzenie i zburzenie łańcuchów DNA,
• zniszczenie lipoproteinowych składników Won komórkowych,
• zaburzenie syntezy białka,
• zmiana aktywności enzymów,
• zaburzenie gospodarki elektrolitami.
Wielkość tych zmian zależy od:
• wielkości dawki promieniowania,
• rodzaju promieniowania i jego energii,
• warunków napromieniowania, tj. szybkości i masy
napromieniowanego człowieka,
• wrażliwości tkanek na napromieniowanie.
Do najbardziej promienioczułych zalicza się tkankę limfatyczna,
tkankę krwiotwórczą i komórki rozrodcze, a także błonę śluzową j
elit, soczewkę oka.
Produktami pierwotnych procesów radiacyjnych zachodzących w wyniku
pochłaniania promieniowania jonizującego przez dany ośrodek są swobodne
elektrony, jony dodatnie i ujemne, wolne rodniki oraz wzbudzone atomy lub
cząsteczki, które wykazują dużą zdolność wchodzenia w reakcje chemiczne, których
skutkiem może być:
• W gazach i cieczach następuje wyrównywanie stężeń produktów reakcji dzięki
procesom dyfuzji.
• W ciałach stałych promieniowanie jonizu jące wywołuje powstanie trwałych defektów
sieci krystalicznej; uszkodzenia radiacyjne mogą w sposób zasadniczy zmienić
właściwości kryształu, np. materiały konstrukcyjne stają się twarde i kruche
• W polimerach promieniowanie jonizujące może powodować zszywanie liniowych
łańcuchów polimerów, ich degradację, powstawanie wiązań podwójnych lub ich
zanikanie; wykorzystuje się to do nadawania polimerom pożądanych właściwości.
• W organizmach żywych promieniowanie jonizujące — przez zmiany w cząsteczkach
— wywołuje efekty radiacyjne w komórkach. Skutki napromienienia mogą być
wczesne — w postaci ostrej choroby popromiennej, lub późne — jak zmiany
genetyczne, rak, białaczka. Wrażliwość tkanki na promieniowanie jonizujące wzrasta
wraz z liczbą zachodzących w niej podziałów komórkowych i jest tym wyższa, im


(…)

… na dwie grupy:
somatyczne - występujące bezpośrednio po napromieniowaniu
całego ciała. Późniejsze skutki takiego napromieniowania to
białaczka, nowotwory złośliwe kości, skóry, zaćma, zaburzenia
przewodu pokarmowego, bezpłodność
genetyczne - związane z mutacjami w obrębie materiału
genetycznego. Małe dawki promieniowania pochłonięte
jednorazowo, dają obraz morfologiczny w postaci zmutowanych
organizmów dopiero…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz