Wykład - Rozpad Jugosławii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Rozpad Jugosławii - strona 1 Wykład - Rozpad Jugosławii - strona 2

Fragment notatki:

ROZPAD JUGOSŁAWII:
25.06.1991r. proklamowanie niepodległości Słowenii i Chorwacji. Duży wpływ w Jugosławii sił separatystycznych i nacjonalistycznych. 26 czerwca - akcja Ludowej Armii Jugosławii w celu zlikwidowania zarzewia buntu na Słowenii i Chorwacji (zróżnicowanej etnicznie). EWG - wysyła misję dyplomatyczną 28.06; trzymiesięczne zawieszenie deklaracji niepodległości Słowenii i Chorwacji; wycofanie wojsk Jugosłowiańskich. 3.07 ponownych wybuch walk między Serbami i Chorwatami embargo na handel bronią z Jugosławią (Łamane przez ZSRR) i zawieszenie pomocy finansowej dla rządu w Belgradzie; 18.07 - wycofanie wojsk jugosłowiańskich ze Słowenii; dalsze walki Chorwacko - Jugosłowiańskie. Złamano 11 deklaracji zawieszenia ognia.
6.08 EWG wysyła obserwatorów ; rozpoczyna się 7.09 Konferencja Pokojowa w Hadze pod przywództwem Carringtona - celem konferencji jest pokojowe uregulowanie konfliktu bałkańskiego.
Przewodniczący Prezydium SFRJ Stipe Masic zwrócił się do Rady Bezpieczeństwa ONZ o przysłanie sił pokojowych. 17.09 złamano kolejny rozejm.
20.09 - rozpoczęcie mobilizacji jednostek na terenie BiH (początek przenoszenia się konfliktu na te tereny) Jugosłowiańska Armia Ludowa (JAL) starała się zająć Krainę, Wschodnią i Zachodnią Slawonię - tereny zamieszkane w znacznym stopniu przez Serbów.
Belgrad odrzuca plan pokojowy EWG ( 19.10) - zawieszenie konferencji i groźba sankcji wobec SFRJ.
8.10 - wyciągnięcie sankcji wobec Jugosławii
1.01.1992r. - przyjęcie planu Vance`a przez strony walczące - utworzenie trzech stref zdemilitaryzowanych na terenie Chorwacji i wprowadzenie tam wojsk ONZ, warunkiem był bezwarunkowy rozejm. Utworzono siły wojskowe ONZ (UN PROFOR) Bośnia i Hercegowina - skomplikowany układ narodowościowy: 29 lutego - 1 marca 1992r. - referendum niepodległościowe; muzułmanie i Chorwaci stanowili większość tego terenu, w związku z czym Serbowie zbojkotowali referendum i ogłosili Serbską Republikę Bośni i Hercegowiny ze stolicą w Banja - Luce. Wybuchła wojna domowa, początkowo w okolicach Sarajewa, potem na terenach wschodnio - północnych. 27 kwietnia 1995r. - przyłączenie Serbii i Czarnogóry do „Nowej Jugosławii”. Koniec rozpadu Jugosławii.
Konferencja do spraw byłej Jugosławii w Londynie 26 - 27 sierpnia 1995r. przekształcono ją w stałą konferencję pokojową w Genewie. Nad Bośnią ustanowiono strefę zakazu lotów (uchwalone przez EWG 14.09. a później potwierdzono rezolucją ONZ 09.10.).
Plan Vance`a - Owena : podział BiH. na siedem-dziesięć okręgów autonomicznych.
22 lutego 1995r. rezolucją ONZ nr 827 utworzono Trybunał do spraw zbrodni w byłej Jugosławii w Hadze. Projekt Owena - Stoltenberga : utworzenie Związku Zjednoczonych republik Bośni i Hercegowiny utworzonego z trzech republik. Na czele stałoby prezydium złożone z trzech prezydentów pełniących rotacyjnie co cztery miesiące funkcje szefa państwa. Sił zbrojnych miało nie posiadać ani państwo federacyjne ani republiki.;


(…)

… Czechosłowacji został Vaclav Havel. Rozpoczęły się reformy ustrojowe i gospodarcze. W 1990 r. powstały samodzielne republiki- Czechy i Słowacja- federacja Czecho-Słowacka. 1 stycznia 1993r. zlikwidowano federację- powstały samodzielne i odrębne państwa Republika Czech i Republika Słowacji.
Zjednoczenie Niemiec W NRD do połowy 1989r. niepodzielnie panował reżim komunistyczny Ericha Hoeneckera. Niemcy udając…
… do RFN- nastąpiło formalne zjednoczenie Niemiec; państwo zostało przyjęte do NATO.
2

…. najpierw w Lipsku, a później w innych miastach NRD rozpoczęto organizować wielkie manifestacje żądając demokratyzacji NRD i zjednoczenia z RFN. Wojska radzieckie stacjonujące w NRD zachowały stanowisko neutralne. W takiej sytuacji Honecker ustąpił. W listopadzie nowy rząd H. Modrowa podjął decyzję o otwarciu granic, rozpoczął się demontaż słynnego muru berlińskiego. Powstały partie i stronnictwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz