Wykład - Reżim prawny wyłącznej strefy ekonomicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Reżim prawny wyłącznej strefy ekonomicznej - strona 1 Wykład - Reżim prawny wyłącznej strefy ekonomicznej - strona 2

Fragment notatki:

Reżim prawny wyłącznej strefy ekonomicznej
Faktycznymi twórcami tej koncepcji są państwa afrykańskie, a ich stanowisko zostało sformułowane na regionalnym seminarium prawa morza, jakie odbyło się w Jaunde w czerwcu 1972r. Następstwa wprowadzenia stref. Oznaczało, że poza granicami morza terytorialnego, na obszarze morza otwartego, przekreślona została dotychczasowa zasada wolności rybołówstwa. Strefy obejmują także zasoby naturalne dna, i to nie tylko szelfu kontynentalnego, gdzie państwa już obecnie mają wyłączne prawa, lecz również leżących poza krawędzią szelfu w obrębie 200mil. Istota prawna. W wyłączonej strefie ekonomicznej, której szerokość nie morze przekroczyć 200 mil, państwo nadbrzeżne ma prawa suwerenne o badania i eksploatacji, ochrony i gospodarowania zasobami naturalnymi. W wyłączonej strefie ekonomicznej wszystkie państwa korzystają z wolności żeglugi i przelotu, układania kabli i rurociągów itp.
Zasady uprawiania rybołówstwa w strefie. Zgodnie z konwencją z roku 1982 państwo nadbrzeżne samo określa wysokość dopuszczalnego połowu żywych zasobów w strefie, przy czym biorąc pod uwagę najlepsze z dostępnych mu informacji naukowych, powinno chronić żywe zasoby od niebezpieczeństwa przełowienia. Jeśli państwo nie jest w stanie pozyskać dopuszczalnego odłowu, powinno udostępnić innym państwom możliwość korzystania z nadwyżki.
Praktyka międzynarodowa. Strefy rybołówstwa utrzymało do chwili obecnej tylko 25 państw, podczas gdy wyłączną strefę ekonomiczną posiada 81 państw, gdyż daje ona znacznie dalej idące uprawnienia.
Co więcej…
Podlegają ograniczonemu władztwu państwa nadbrzeżnego:
wyłącznego rybołówstwa - połowy dozwolone tylko dla państwa nadbrzeżnego,
preferencyjne - państwo ustala na jakich zasadach mogą łowić rybacy innych państw,
ochrony rybołówstwa - w celu umożliwienia odnowy populacji ryb i niedopuszczenia do wyjałowienia strefy, np. ustalanie rodzajów dozwolonych sieci. Zakaz zrzutów olejów i paliwa.
Strefy ekonomiczne:
Wyłączna strefa ekonomiczna jest to obszar położony na zewnątrz morza terytorialnego i przylegający do tego morza, który podlega specjalnemu statusowi prawnemu. Uprawnienia innych państw w strefie: trzy wolności komunikacyjne (wolność żeglugi, przelotu, prawo układania kabli i rurociągów podmorskich - w porozumieniu z państwem nadbrzeżnym).
maksymalnie do 200 mil morskich od linii podstawowej,
według terytorialistów ta strefa powinna się jak najmniej różnić od wód terytorialnych,
państwa o niekorzystnym położeniu argumentowały, że morza są zbyt małe, mają za mało zasobów ryb i złóż.

(…)

… przez KMB; 200 Mm
- Państwo nadbrzeżne ma prawo suwerenności i jurysdykcji, a państwa trzecie wolności określone w Konwencji o Prawie Morza (KMB);
- Prawo suwerenności w zakresie zasobów naturalnych strefy, wykorzystywania dla celów energetycznych;
Jurysdykcja:
Sztuczne wyspy, instalacje;
Badania naukowe;
Zachowanie środowiska morskiego;
Inne przewidziane w KoPM
Państwa trzecie mają suwerenne prawo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz