Wykład - redukcja pracowników

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - redukcja pracowników - strona 1 Wykład - redukcja pracowników - strona 2 Wykład - redukcja pracowników - strona 3

Fragment notatki:

REDUKCJA PRACOWNIKÓW
Cztery przyczyny zwolnienia:
niezdolność
wykroczenia, brak kwalifikacji potrzebnych na danym stanowisku pracy,
redukcja pracowników Zwolnienie jest bezpodstawne wtedy, gdy:
pracodawca zwalnia pracownika, nie mając dostatecznego powodu, aby uznać, że jest on niezdolny do wykonywania swoich obowiązków, że popełnił wykroczenie, że nie ma kwalifikacji, lub dokonuje redukcji bez powodu;
pracodawca dokonuje wymuszonego zwolnienia;
pracodawca naruszył uzgodnioną procedurę zwolnienia w wypadku redukcji pracowników. Zasady właściwego postępowania w sytuacji zwolnienia
pracownik musi zostać poinformowany o tym, jakie pracodawca ma zastrzeżenia do jego pracy;
mieć szansę przedstawienia wyjaśnień;
dać pracownikowi szansę poprawy
dostać ostrzeżenie, że jeśli nie nastąpi znacząca poprawa, grozi mu zwolnienie;
musi swoją decyzję o zwolnieniu pracownika poprzeć dostatecznymi dowodami;
ewentualne okoliczności łagodzące;
obraza albo złe zachowanie jest na tyle poważne, że uzasadnia zwolnienie, a nie zastosowanie drobniejszej kary.
Lista kontrolna dotycząca postępowania w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia
Sporządź i zatwierdź procedurę (zgodną z kodeksem pracy). Powinna się składać z trzech etapów: 1) nieformalnego ostrzeżenia ustnego, 2) formalnego ostrzeżenia ustnego lub pisemnego, które ostrzega o konsekwencjach w razie wystąpienia wykroczeń lub braku poprawy, 3) ostatecznego ostrzeżenia na piśmie z określeniem kary, na przykład zwolnienia w wypadku kolejnych wykroczeń lub braku poprawy. Pracownik ma prawo do tego, aby podczas każdego wysłuchania towarzyszył mu kolega albo przedstawiciel związków, oraz prawo odwołania się do przełożonego wyższego szczebla.
Sprawdź, czy podwładni wiedzą o twoich uprawnieniach w zakresie podejmowania działań dyscyplinarnych i czy znają procedury postępowania dyscyplinarnego.
Sprawdź, czy zgromadziłeś wszystkie dostępne fakty i bezstronnie przeanalizowałeś dowody.
Pamiętaj o zasadach naturalnej sprawiedliwości przedstawionych powyżej.
Zanotuj na każdym kolejnym etapie postępowania, jakie działania zostały podjęte i dlaczego. Możesz się powołać na posiadane dowody wykroczenia lub niezdolności do pracy, jeżeli sprawa toczy się przed sądem pracy.
Lista kontrolna dotycząca postępowania w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia
Opracuj reguły stanowiące, jakie „poważne wykroczenia w miejscu pracy” kwalifikują pracownika, który je popełnił, do natychmiastowego zwolnienia.
Jeżeli potrzebujesz więcej czasu na zebranie

(…)

…; zmniejsza, toksyczny dla firmy, nastrój niepewności lub zagrożenia wśród pozostałych pracowników;
obniża ryzyko konfliktów w grupach zagrożonych zwolnieniami. Korzyści ex-pracownika:
złagodzenie stresu związanego z utratą pracy;
fachowe doradztwo w zakresie poszukiwania nowego miejsca pracy (technik autoprezentacji, pisania CV czy listów motywacyjnych.) lub założenia własnej działalności;
praktyczne szkolenia, jak poradzić sobie z - jak by nie było - kardynalną zmianą w życiu. Działania outplacement'owe obejmują najczęściej szkolenia z: technik autoprezentacji; technik opanowywania stresu;
pisania CV i listów motywacyjnych; ogólnej wiedzy o rynku pracy i efektywnych metodach poszukiwania zatrudnienia; pomoc prawną związaną z poszukiwaniem pracy i zawieraniem umów;
symulację rozmów kwalifikacyjnych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz