Wykład - Rachunek Zysków i Strat

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Rachunek Zysków i Strat - strona 1 Wykład - Rachunek Zysków i Strat - strona 2 Wykład - Rachunek Zysków i Strat - strona 3

Fragment notatki:

Bankowość
Rachunek Zysków i Strat
Oskar Kowalewski
Rachunek zysków i strat
Przychody odsetkowe (PO)
- Koszty odsetkowe (KO)
= Dochód odsetkowy netto (DON)
Przychody nie odsetkowe (PN)
- Koszty nie odsetkowe (KN)
= Dochód odsetkowy netto (DNN)
= Wynik na działalności bankowej (DON+DNN=WDB)
- Koszty działalności
-/+ Saldo Rezerw (SR)
= Zysk brutto
- Podatki
= Zysk netto
Przychód odsetkowy
…suma wszystkich przychodów odsetkowych z aktywów banku
Na dochód odsetkowy składa się:
– odsetki od kredytów
– odsetki depozyty międzybankowe,
– przychody z papierów wartościowych, oraz
– z rachunków inwestycyjnych
Marża odsektowa w UE
8.00
Net interest margin as % of total assets
7.00
(Source: BankScope)
1997
2003
6.00
5.00
4.00
averages, 2003
EU-25 European Union
EU-15 Mem ber States
EU-10 New Mem ber States
3.00
2.00
1.00


Au
st
Be ria
lg
De ium
nm
a
Fi rk
nl
an
Fr d
a
G nce
er
m
a
G ny
re
ec
Ire e
la
nd
Lu Ita
xe ly
Ne mb
th u r
er g
la
n
Po d s
rtu
ga
Sp l
Un
S ai
ite we n
d
Ki d en
ng
do
m
M
al
Cz
t
ec Cy a
p
h
Re ru s
pu
bl
P o ic
la
Hu nd
ng
Sl ar y
ov
a
Sl kia
ov
en
E s ia
to
ni
a
La
Li tv i
th a
ua
ni
a
0.00
W państwach UE-10 dochód odsetkowy netto spadł o 36% od 1996 do 2003, a w
państwach UE-15 tylko o 4%
Wysoki poziom dochodu odsetkowego netto jest jednym z czynników, które miały
wpływ na wysoką rentowność banków w UE-10
Struktura dochodów nieodsektowych w USA
największy udział mają prowizje od rachunków bieżących.’
Percent of Total Noninterest Incom e
Fiduciary IncomService Charges on
e
Deposit Accounts
Net Gains On Asset
Sales
Trading Gains & Fees
Investm ent
Banking/Brokerage
Fees
Venture Capital
Revenue
Total Noninterest
Incom e
Net Servicing Fees
Net Securitization
Incom e
Insurance
Com m issions & Fees
Net Gains/Losses On
Loan Sales
Net Gains/Losses On
OREO Sales
Net Gains/Losses On
Sales Of Other Assets
Other Noninterest
Incom e
50.00%
Dla dużych banków ważniejsze są prowizje
45.00%
40.00%
35.00%
Assets $1 Billion
Assets

(…)

… kapitałów własnych
Marża (NIM) = Dochód odsetkowy netto (DON) /Przychody (PO)
Rentowność aktywów = Przychody (TR) /Aktywa (TA)
Rentowność aktywów (ROA = NI / TA)
…może zostać przedstawiona za pomocą dwóch komponentów:
• wykorzystania aktywów (AU) → generowanie dochodów
• wsk. kosztów (ER) → kontrola kosztów
ROA =
AU ER
= (TR / TA) - (TE / TA)
gdzie:
TR = przychody lub przychody operacyjne
= PO + PP + R(K…
…/koszty ogółem
Analiza banków nie należy zawsze do łatwych
Podstawowe wskaźniki giełdowe

Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
= (∆cena + dywidenda) / cenat-1

Earnings per share
=
∆zysk netto
ilośl akcji

Price to earnings (P/E) = cena / zysk

Price to book value
= cena / wartość księgowa

Wartość rynkowa kapitału (MV)
= MV aktywów - MV zobowiązania, lub
= # ilość akcji x cena

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz