Wykład - przepływ wieńcowy, sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - przepływ wieńcowy, sem IV - strona 1

Fragment notatki:

Przepływ wieńcowy- typowy przepływ wieńcowy stanowi około 5% spoczynkowej pojemności minutowej serca, czyli ok. 60-80 ml/100 g tkanki/minutę. Podczas skurczu większy przepływ niż w czasie rozkurczu.
Przepływ krwi przez tętnice wieńcowe serca- max przepływ w lewej tętnicy wieńcowej występuje przy końcu rozkurczu izowolumetrycznego, kiedy nacisk ze strony mięsni komór jest mały a siła napędowa przepływu duża.
Czynniki wpływające na przepływ wieńcowy:
relacje podaż- popyt- serce zużywa składniki odżywcze proporcjonalnie do ich stężenia w naczyniach. Zużycie tlenu wynosi średnia od 6-8 ml/100 g tkanki/minutę. W mięśniu sercowym w warunkach fizjologicznych oksyhemoglobina uwalania około 50% związanego z nią tlenu. W naczyniach włosowatych oksyhemoglobina zostawia 20-25% tlenu. W warunkach stresowych lub wysiłku zwiększa się przepływ wieńcowy i pobór tlenu może być 5-6x większy
produkty metaboliczne mięśnia sercowego powodują rozszerzenie naczyń wieńcowych. Brak tlenu, zwiększenie stężenia CO2, K+, H+, mleczanów, prostaglandyn, nukletydów adeninowych i adenozyny(w warunkach hipoksji działa najsilniej, choć nie sama, bo suma sił działających jest wypadkową działania wielu sił)
aktywność układu współczulnego
Naczynia wieńcowe mają receptory alfa i beta. Alfa zwężają naczynia w niewielkim stopniu. Beta są naczyniorozszerzające. Wzrost metabolitów powoduje wzrost metabolizmu, a co za tym idzie rozszerzanie naczyń.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz