Wykład - Przełom reformacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Przełom reformacji - strona 1 Wykład - Przełom reformacji - strona 2 Wykład - Przełom reformacji - strona 3

Fragment notatki:

Przełom reformacji: W tym sensie protestantyzm odchodził od idei Caritasu i humanitaryzmu, niepowodzenia innych mogły być świadectwem ich niechrześcijańskiego życia, żyjący w ubóstwie byli świadectwem, że Bóg o nich zapomniał. Wytworzenie i życie w cnocie miało poprawić los ludzki. Dobrobyt wspólnoty wiązała się z pracą i pobożnym życiem, bogactwo- świadectwo przychylności bożej inspiracje dla zmian ogólnego dobrobytu
Bóg decyduje i wyznacza nam ziemskie role
Burzenie świata chrześcijańskiego było związane z budowaniem swojego - protestanckiego
Odrzucili sakramenty, święta, byt europejczyków był coraz wyższy - tak uważali protestanci- reformowali kościoły, tworząc nowy ład społeczny chcieli wprowadzić zreformowane zasady życia chrześcijańskiego Książęta i magistraty niemieckie odbierały kościołowi majątki i likwidowali zakony
Protestantyzm walczy z występkiem, prowadził bardziej racjonalne i systematyczne życie/ działanie
Świat katolicki nie analizował zbyt szczegółowo problemów „drugiego świata”, pojawiły się okazjonalnie ordynacje królewskie czyli też zarządzania władz miejskich XV w- Amsterdam- powstaje Dom Poprawy -(dla żebraków, złoczyńców, prostytutek) instytucja mająca charakter wychowawczy, przyuczenie do zawodu i przygotowanie do pracy, uczono pisania, czytania, rachowania. Wychowanie moralne pod wpływem pastora. Podobne domy zakładały miasta niemieckie
Domy pracy przymusowej - Wielka Brytania, forma pomocy niesiona w określonych budynkach będących miejscem pracy ??????ludzi żadnych do podjęcia tej pracy. Utrzymywanie ze składek parafian, hrabstw…
1601- domy pracy przymusowej - sformalizowana przez panstwo forma pomocy wewnętrznej- dla uczciwych biednych
Pomoc zewnętrzna miała dotyczyć ludzi prawdziwe niezdolnych do pracy, kulawych, bezsilnych i ślepych, także dzieci Pomoc wewnętrzna oferowana była dla ludzi zdolnych do pracy
Domy pomocy - miały Stanowic przejście od charytatywnej pomocy, chybionej od pomocy mającej dać samemu człowiekowi możliwości wyjścia z nędzy
Epoka racjonalizmu - oświecenie (1650-1789) XVII w. - kończy polemikę z przeszłością, stare słowo „natura” nabiera nowego znaczenia, ulega zeświedzczeniu, nabierając nowej formy Hobbes i jego państwo opiekuńcze Na wzór protestantyzmu w katolicyzmie też powstają nowe instytucje
Manufaktury scentralizowane forma polityki społecznej i początki kapitalizmu, właściwie manufaktury stanowiły zakłady produkcyjne związane z przytułkami, szpitalami dla umysłowo chorych, zatrudniały złoczyńców i ludzi stanowiące źródło zagrożenia, człowieka traktowano tak aby najwięcej go wykorzystać


(…)

… z tym zmiany instytucjonalne (zajmowanie się dziećmi)
Szereg kwestii robotniczych, warunków pracy, czas,miejsce, zdrowie, konsekwencje związane z pracą, wyzysk kobiet i dzieci, to rodzi patologie- alkoholizm, prostytucja, zorganizowana przestępczość, przemoc w rodzinie, problemem staje się nieuregulowana migracja, powoduje przeludnienie miast, włóczęgostwo, żebractwo, bezdomność, bezrobocie, nędzę
XIX w. - rozwój oświaty, na której opiera się demokracja, wprow. powszechnie, podstawowe wykształcenie, równolegle powstaje szkolnictwo wyspecjalizowane- wyższe
1891 rok- encyklika Rerum Novarum, poświecone kwestii robotniczej, wychodzi się naprzeciw postulatom reform społ.-gosp.
Europa - aktywne ruchy związkowe, związki zawodowe, związki pacyfistyczne, chrześcijańskie-> upolitycznienie XIX-XX w.- burzliwy…
… równości jako wiodąca doktrynalna wartość, nie ma celu integrowania społeczeństwa. Racjonalizm utopijny, anarchizm, marksizm i reformizm, socjalizm gminny
Socjalizm utopijny- wiodąca idea to świadome i wolne uczestnictwo jednostki, poprzez to uczestnictwo możliwa była realizacja wizji społeczeństwa różnych obywateli, pracujących w oparciu o własność wspólnotową, przeciwni rewolucji, optowali za droga…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz