Wykład - Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej - strona 1 Wykład - Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej - strona 2 Wykład - Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej - strona 3

Fragment notatki:

MIKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Grażyna Musiał
Wykład 11
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
I. Definicja i cechy przedsiębiorstwa
przedsiębiorczość
samodzielność
samofinansowanie
racjonalność działań
Współczesne przedsiębiorstwa są formami organizacji działalności gospodarczej ukształtowanymi w wyniku rozwoju potencjału wytwórczego, stosunków ekonomicznych, politycznych itp.
Są to formy zróżnicowane i podlegające zmianom, adaptujące się do dynamicznych warunków gospodarowania. Przedsiębiorstwo jest jednym z głównych przedmiotów zainteresowań teoretyków i praktyków gospodarki.
Pojęcie przedsiębiorstwa nie jest jednak jednolicie zdefiniowane i interpretowane.
W mikroekonomii neoklasycznej przedsiębiorstwo jest racjonalnym decydentem sprzedającym produkty na rynku konkurencyjnym. Wyjaśnienie zachowania przedsiębiorstwa można sprowadzić do interpretacji krzywej produkcji.
Mimo, że ekonomia neoklasyczna wciąż jest osnową głównego nurtu w mikroekonomii, to istnieją inne podejścia teoretyczne istotnie modyfikujące i rozszerzające marginalistyczną koncepcję przedsiębiorstwa:
odejście od stereotypu racjonalnego decydenta i wprowadzenie koncepcji ograniczonej racjonalności
uwzględnienie wewnętrznej złożoności przedsiębiorstwa wraz z wewnętrznymi sprzecznościami interesów
traktowanie rynku i wolnej konkurencji jako jednego z alternatywnych sposobów regulowania stosunków między podmiotami gospodarczymi.
a. przedsiębiorczość
Przedsiębiorczość to wola i umiejętność znajdowania okazji do osiągania korzystnych dla przedsiębiorstwa wyników ekonomicznych oraz podejmowania ryzyka i działań zapewniających wykorzystanie owych okazji.
Jest to możliwość osiągnięcia celu lepszego od dotychczasowego przy przeciętnych warunkach, które są warunkami trudniejszymi od przewidywanych przy rozpoczynaniu działania.
b. samodzielność
Samodzielność dotyczy podejmowania decyzji gospodarczych wyznaczających działalność przedsiębiorstwa. Określa się ją jako stan, w którym nikt z zewnątrz nie może wydawać poleceń dotyczących jego działań. Całkowita samodzielność jest niemożliwa. Ograniczona jest m.in. przepisami prawa i normami etycznymi wykluczającymi społecznie niepożądane działanie.
c. samofinansowanie
Jest to pokrywanie wszystkich wydatków i zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa z przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży wytwarzanych produktów (sprzedaż dóbr i dotacje/dopłaty od państwa i innych instytucji).
W warunkach gospodarki rynkowej brak dostatecznych przychodów oznacza niemożność zakupu czynników produkcji (kapitał, ziemia praca), a także niemożność wywiązania się z zobowiązań finansowych.


(…)

… i najwyższego kierownictwa (CEO Chief Executive Officers):
1950 - 10 krotnie
1980 - 42 krotnie
1998 - 419 krotnie
Działalność przedsiębiorstwa polega też na ewidencjonowaniu. Chodzi o możliwość wykorzystania informacji o wykorzystaniu zasobów ekonomicznych i funduszy przedsiębiorstwa. Służą do tego wskaźniki ekonomiczne ustalające relację pomiędzy przeciętnymi wartościami wskaźników dla branży. Ocenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz