Wykład - Przedmiot i metody rachunkowości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Przedmiot i metody rachunkowości - strona 1 Wykład - Przedmiot i metody rachunkowości - strona 2

Fragment notatki:

Podstawy rachunkowości
Prof. UE dr hab. Anna Kostur
Wykład 1
I Przedmiot i metody rachunkowości
a) Rachunkowość - jest to system obserwacji , pomiaru i ewidencji oraz przetwarzania danych dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorstw ( jednostek gosp.)
Uzyskane informacje ekonomiczne z rachunkowości są niezbędne w procesie zarządzania firmą, do podejmowania decyzji bieżących ( operatywnych ) , strategicznych .
b) Rachunkowość - to całkowity i zwarty system ciągłego oraz systematycznego gromadzenia i przetwarzania danych oraz prezentacji informacji ekonomiczno -
finansowych .
Przedmiot rachunkowości Przedmiotem rachunkowości są środki gospodarcze ( majątek ) źródła ich pochodzenia ( fundusze - kapitały ) oraz procesy gospodarcze ( zaopatrzenie , produkcja ) , a także wyniki finansowe osiągnięte z działalności gospodarczej .
Metody rachunkowości Metoda bilansowa - polega na dwustronnym i równoważnym ujmowaniu i
przetwarzaniu zdarzeń gospodarczych oraz majątku jednostek gospodarczych .
Metoda podmiotowa - polegająca na opisywaniu ( kwalifikowaniu ) kwantyfikowaniu składników majątku oraz zdarzeń gospodarczych z punktu widzenia jednostki w której rachunkowość jest prowadzona .
II Zadania rachunkowości Rachunkowość ma w sposób wiarygodny i prawidłowy przedstawiać obraz majątku , rezultatów działalności i sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego .
Szczegółowość zadań
ustalenie stanu środków gospodarczych rejestracja zmian
dostarczenie danych do kalkulacji ekonomicznej
dostarczenie danych do kalkulacji wyników finansowych Rachunkowość - Ewidencja ( księgowość)
Rachunek kosztów
Sprawozdawczość finansowa
Analiza finansowa
III Środki gospodarcze
Majątek trwały
Wartości niematerialne i prawne - usprawnienia , koszty prac rozwojowych , wartość firmy , prawo wieczystego użytkowania gruntu , wynalazki , patenty, znaki towarowe , licencje , programy komputerowe .
Rzeczowy majątek trwały - stanowiące własność - grunty , budynki , maszyny , urządzenia , środki transportu . Okres ich użytkowania dłuższy niż rok Inwestycje bieżące - ogół kosztów na budowę lub montaż nowego środka trwałego Finansowy majątek trwały - udziały w obcych jednostkach , akcje , papiery
wartościowe ( obligacje , bony skarbowe ) , których termin wykupu przypada po


(…)

… ich użytkowania dłuższy niż rok Inwestycje bieżące - ogół kosztów na budowę lub montaż nowego środka trwałego Finansowy majątek trwały - udziały w obcych jednostkach , akcje , papiery
wartościowe ( obligacje , bony skarbowe ) , których termin wykupu przypada po
upływie roku od dnia bilansowego , udzielone pożyczki długoterminowe .
Majątek obrotowy Zapasy - materiały - Bezpośrednie ( produkcyjne ) , pomocnicze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz