Wykład - Prawo zastawu i zatrzymania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Prawo zastawu i zatrzymania - strona 1 Wykład - Prawo zastawu i zatrzymania - strona 2 Wykład - Prawo zastawu i zatrzymania - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 9
Prawo zastawu i zatrzymania:
Daje możliwość spedytorowi zatrzymać przesyłkę w jego gestii w celu wyegzekwowania należności:
Bieżących
Lub zaległych
Dotyczy przesyłki bądź dokumentów
Przedawnienie:
Przejęte z kodeksu cywilnego
Okres przedawnienia to 1 rok:
Zaczyna biec od dnia, w którym przesyłka została dostarczona, jeśli przesyłka została uszkodzona lub wystąpiły braki
Jeśli przesyłka nie dotarła, lub dotarła spóźnione to od terminu, w którym miała dotrzeć
W każdej innej sytuacji od dnia wykonania zlecenia
Sąd arbitrażowy rozstrzyga spory:
Szybciej
Jest akredytowany przy poszczególnych izbach
W przypadku tego sądu nie ma ławników
Można również skorzystać z sądów powszechnych:
Obecne rozwiązania są bardziej korzystne dla spedytora - sprawy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla miejsca siedziby spedytora, jeśli siedziby spedytora i zleceniodawcy są na terenie Polski
Jeśli jedna ze stron ma siedzibę za granicą to przez:
sąd powszechny krajowy lub zagraniczny wybrany przez spedytora, jeśli spedytor wnosi pozew, jeśli ktoś inny wnosi pozew wobec spedytora każdorazowo ściąga się sprawę na teren państwa Polskiego
W przypadku braku porozumienia stron sądem właściwy jest sąd polski
Jeśli pewne elementy uznane zostaną za nieskuteczne innych nie uznaje się za nieskuteczne
Temat: Gestia transportowa.
Gestia transportowa może być ujmowana, jako:
Gestia transportowa - prawo do zorganizowania transportu, pokrycia kosztów transportu i do poniesienia odpowiedzialności za towar w czasie transportu.
Gestia transportowa - jest to obowiązek zorganizowania transportu, pokrycia kosztów transportu i poniesienia odpowiedzialności za towar w czasie transportu
Podejście, że gestia jest obowiązkiem jest bardziej właściwe.
Gestia przewozowa - jest zawężeniem w stosunku do gestii transportowej, bo mając gestię przewozową jest obowiązek zorganizowania przewozu, płacenia przewoźnego i poniesienia odpowiedzialności za towar w czasie przewozu.
Gestia frachtowa - jest traktowana, jako obowiązek do zorganizowania przewozu na odcinku morskim, obowiązek pokrycia frachtu morskiego, obowiązek poniesienia odpowiedzialności za towar na odcinku przewozu morskiego.
Gestia jest umiejscowiona w jednym z elementów kontraktu:
Jest ich naście i do tego jeszcze naście klauzul
Odzwierciedleniem podziału gestii transportowej jest element kontraktu -

(…)

… okresu 1 roku):
Korzyści wynikają z 2 najkorzystniejszych sytuacji, które zostały omówione poniżej
Elementy bilansu płatniczego:
Bilans obrotów bieżących - składa się z 4 elementów:
Bilans handlowy - zestawienie wydatków związanych z importem towarów i przychodów związanych z eksportem towarów
Bilans obrotu usługami - dotyczy usług transportowych, ubezpieczeniowych, turystycznych
Bilans odsetek…
…, 1980, 1990 (istotne zmiany), 2000 (kosmetyczne zmiany), 2010(istotne zmiany)
Combiterms - wypracowano z inicjatywy Międzynarodowej Izby Handlowej w 1980 roku (zmieniano je co 10 lat)
Znowelizowane amerykańskie definicje w handlu zagranicznym RADTF
Nie będziemy się zajmować regułami Warszawsko-Oksfordzkimi
Nie będziemy zajmować się OWDRWPG - Ogólnymi Warunkami Dostaw Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej…
… KP (najlepiej w ramach powrotnego przebiegu, ale załóżmy, że tak się nie dzieje)
Mamy wydatek w bilansie handlowym z tytułu zakupu za granicą, ale nie ma wydatku z tytułu zakupu usługi za granicą - ochrona bilansu płatniczego (antyimport)
Pozostałe sytuacje należy przeanalizować sobie samemu - może być na egzaminie
O gestię transportową warto zabiegać, ale nie za wszelką cenę. Sytuacje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz