Wykład - podstawowe pojęcia z przedmiotu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - podstawowe pojęcia z przedmiotu - strona 1 Wykład - podstawowe pojęcia z przedmiotu - strona 2

Fragment notatki:

Nauka o państwie 11.10.2012r.
władza to stosunek, relacja, musza wystąpic co najmniej dwa podmioty relacji
stosunek władczy- musi być wydany rozkaz, polecenie sprawującego władzę, odbiorca musi wykonac polecenie
normy, które określają kto jest zdolny do wydania polecenia, a kto jest podległy i musi wykonac polecenie
władza polityczna- przymus zorganizowany, każde społeczeństwo jest podzielone na grupy społeczne często o sprzecznych interesach
6 sposobów definiowania władzy:
ujęcie behawioralne- władza to szczególny typ zachowania polegający na możliwości modyfikowania ludzkich zachowań
ujecie teleologiczne (celowościowe)- władza to spełnienie pewnych celów, wytwarzanie zamierzonych skutków
ujecie strukturalne- wladza to pewnego rodzaju stosunek między rządzącymi a rządzonymi
ujecie instrumentalne- władza traktowana jest jako możliwość stosowania pewnych środków, zwłaszcza przemocy
ujecie konfliktowe- władza to możliwość podejmowania decyzji regulującego podział dóbr będącego przedmiotem konfliktu społecznego
ujecie zinstytucjonalizowanego wpływu- władza powiązana z możliwością instytucjonalizowanego wpływania na innych
władza polityczna to system stosunków zachodzących między określonymi podmiotami, polegający na możliwości stosowania trwałego i instytucjonalizowanego przymusu w celu zmuszenia drugiej osoby do danego postępowania
Funkcje władzy
sensularne ( w szerokim zakresie)
- integracyjna- hamowanie naturalnych tendencji odśrodkowych i zapewnienie władzy centralnej najważniejszego znaczenia w kierowaniu społeczeństwem
- dystrybucyjna- związana z konfliktem dotyczącym społecznie pożądanych dóbr
- ochronna- polega na zapewnieniu przez władzę bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego
-strukturotwórcza - polega na tworzeniu mechanizmów społecznych, umozliwiająca dostępność rządzenia reprezentantom wszystkich możliwych grup społecznych
b) w sensum stricto ( w zakresie węższym)
- decyzja o finansach, podatkach i redystrybucji
-mianowanie personelu dyplomatycznego, ustanowienie kierunków prowadzenia polityki zagranicznej
-mianowanie personelu w aparacie państwowym i instytucjach uzytku publicznego
- powołanie do życia instytucji użyteczności publicznych, określenie ich kompetencji, struktury wewnętrznej i modelu funkcjonowania
-kierowanie państwowymi środkami represji i kontrolowania
- tworzenie i modyfikowanie organów państwowych i ustalenie w jaki sposób obywatele biora udział w ich składzie i decyzjach
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz