Wykład - podstawowe pojęcia techniczno-ubezpieczeniowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - podstawowe pojęcia techniczno-ubezpieczeniowe - strona 1

Fragment notatki:

PODSTAWOWE POJĘCIA TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWE STOSUNEK UBEZPIECZENIOWY - stosunek cywilnoprawny, który wiąże z jednej strony Zakład Ubezpieczeń, a z drugie strony ubezpieczającego. Na jego podstawie Zakład Ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania czy świadczenia gdy nastąpi wypadek ubezpieczeniowy natomiast ubezpieczający jest zobowiązany do przestrzegania ustalonych warunków oraz do zapłacenia określonej składki ubezpieczeniowej.
KONSEKWENCJE STOSUNKU CYWILNOPRAWNEGO - obie strony są równorzędnymi partnerami i spory między stronami są rozstrzygane na wniosek każdej z tych stron w drodze postępowania sądowego lub rozstrzygnięcie sporów następuje przed Komisją Arbitrażową. Cechy stosunku ubezpieczeniowego:
kwalifikowany - jedną ze stron stosunku jest zakład ubezpieczeniowy, który uzyskał zezwolenie a więc wykazał się kwalifikacjami
odpłatność - na ubezpieczającym ciąży obowiązek zapłacenia składki ubezp.
masowy - żaden pojedynczy stosunek ubezp. nie mógłby istnieć gdyby jednocześnie nie istniała duża liczba takich stosunków prawnych
adhezyjny(adheza- przystępowanie, przyleganie) - większość stosunków ubezp. jest nawiązywanych w ten sposób, że ubezpieczający przystępuje do warunków ustalonych przez zakład ubezp.
trwałość - stosunek ubezp. jest ciągły i trwa przez wyznaczony okres
dwustronnie zobowiązujący - w jego wyniku strony stosunku mają określone zobowiązania kauzalny (kauza - przyczyna) - oznacza, że stosunek ubezp. jest nieważny jeśli nie istnieje przedmiot ochrony w zachowaniu którego ubezpieczający ma interes ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz