Wykład - Podstawowe pojęcia ekonomiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Podstawowe pojęcia ekonomiczne - strona 1

Fragment notatki:

MIKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Grażyna Musiał
Wykład 2
III. Podstawowe pojęcia ekonomiczne
Potrzeby ludzkie, dobra gospodarcze
Potrzeby ludzkie dzielą się na:
Konsumpcyjne - odnoszą się do zaopatrzenia osób i społeczeństwa
Gospodarcze - do zaopatrzenia gospodarki w surowce, materiały, narzędzia
Potrzeby mogą być:
Indywidualne:
pożywienie
odzienie
mieszkanie
oświata, kultura
zdrowie, wypoczynek
rozrywka
zbiorowe:
bezpieczeństwo społeczne i ład społeczny
sprawiedliwość
organizacja administracji publicznej
Do zaspokojenia potrzeb służą dobra. Charakteryzują się one użytecznością i rzadkością, a gospodarka oznacza zatem podejmowanie wyborów odnośnie dóbr rzadkich i użytecznych.
Człowiek jest w społeczeństwie na określonym szczeblu rozwoju i odczuwa różnego rodzaju potrzeby.
Część z potrzeb ma charakter biologiczny. Inne są wynikiem współżycia ludzi w społeczeństwie, są wytworem kultury danego społeczeństwa.
Nawet potrzeby biologiczne mają charakter i postać zależną od kultury społeczeństwa.
Dlaczego powstają potrzeby?
fizyczne wymagania organizmu ludzkiego
jedzenie
higiena
warunki przyrodnicze - m.in. klimat (czy ciepły, czy zimny - potrzebujemy kożucha czy bambusa)
warunki społeczne
naśladownictwo - przenoszenie wzorców ze społeczeństw bardziej rozwiniętych
ochrona zdrowia i mienia
właściwości duchowe
uczenie się
uczestnictwo w kulturze
dążenie do majątku
dążenie do sprawowania władzy
Potrzeby i poziom ich zaspokojenia zależą w dużym stopniu od czynników obiektywnych - zależą od warunków w jakich funkcjonuje społeczeństwo.
Historyczny proces rozwoju potrzeb ludzkich - jak następowała zmiana odczuwania potrzeb? Potrzeby zależą od stadium rozwoju społecznego. Odpowiedź na pytanie o potrzeby wcześniejszych kultur może dać antropologia.
Podział potrzeb jest zdeterminowany charakterem potrzeb:
nieograniczone co do rodzaju - ciągle powstają nowe rodzaje potrzeb (wraz z postępem)
ograniczone w swojej pojemności - jednocześnie tylko jedno dobro w użyciu
odznaczają się zastępowalnością
są odradzające się - większość trzeba systematycznie zaspokajać
uzupełniające się - odczuwanie jednej potrzeby wymaga innej dla uzupełnienia
Bazuje na tym teoria zachowania konsumenta.


(…)

…. dobra wolne. W praktyce jednak dobra wyczerpują się. Zachodzi więc potrzeba racjonalnego ich wykorzystania.
Większość środków zaspokojenia potrzeb otrzymywana jest przez wydobycie, przekształcenie (fizyczne, chemiczne, biologiczne), logistykę.
Klasyczny podział dóbr:
wolne - bez działalności gospodarczej człowieka - ich ilość jednak się kurczy (powietrze, woda kiedyś był dobrami prawdziwie wolnymi…
… ekonomiczne
Produkcja dóbr i usług wymaga takich środków jak: budynki, narzędzia, maszyny, materiały - są to zasoby ekonomiczne.
Zasoby ekonomiczne dzieli się na kategorie:
ziemia - wszystkie zasoby naturalne, mogące zostać zużyte w procesie produkcji (ziemia uprawna, lasy, surowce mineralne, ropa naftowa, gaz ziemny, wody), o których wiemy i które są gotowe do produkcji (konkretne zasoby)
kapitał - obejmuje…
… - (organizacja, przedsiębiorczość) - praca przedsiębiorcy i jego wkład w innowację procesu wytwórczego (np. Henry Ford i produkcja taśmowa modelu T - skutek: tańśzy produkt, wyższe płace)
Według minimalistów zasoby dzieli się tylko na pracę i kapitał, a klasyczny podział uwzględnia trzy kategorie zasobów (ziemia, praca, kapitał), jako że aktywność zarządzania jest wewnętrzną niezbędną cechą człowieka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz