Wykład - podmioty stosunków cywilnoprawnych (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - podmioty stosunków cywilnoprawnych (I sem) - strona 1 Wykład - podmioty stosunków cywilnoprawnych (I sem) - strona 2

Fragment notatki:

Podmioty stosunków cywilnoprawnych
KC mówi, że podmiotem stosunku cywilnoprawnego są:
a. osoby fizyczne - atrybutem każdej osoby fizycznej jest zdolność prawna (możność
bycia nosicielem [podmiotem] praw lub obowiązków), która przysługuje każdemu
człowiekowi w takim samym zakresie. Zdolność prawną nabywa się z chwilą
urodzenia. Ze zdolnością prawną wiąże się zdolność do czynności prawnych, na
podstawie której człowiek sam może realizować stosunki cywilnoprawne, a jej zakres
podlega ograniczeniu tylko z przyczyn naturalnych (wiek, upośledzenie psychiczne)-
w tej samej mierze odnoszący się do wszystkich osób fizycznych.
Prawo karne w pewnych sytuacjach pozwala pozbawić osoby fizyczne praw
rodzicielskich i wtedy osoba fizyczna nie ma zdolności w zakresie praw rodzicielskich
(jest ot jedyny wyłom wobec podmiotów stosunku).
b. osoby prawne - jest tworem sztucznym konwencjonalnym, jest jednostką
organizacyjną, której to norma prawna nadała osobowość prawną. Osoba prawna
wyposażona jest w zdolność prawną, może mieć własne prawa i obowiązki. Nabywa
je albo zbywa także we własnym imieniu. Ma zatem odrębny od innych osób
prawnych albo fizycznych majątek, którym odpowiada za niewykonanie zobowiązań.
Ponadto musi ona w swoich regułach strukturalnych wskazać, jakie działania, jakich
ludzi i w jakich okolicznościach liczą się w układach społecznych, jako działania
osoby prawnej.
Ustawodawca może nadawać osobowość prawną:
- indywidualnie - poprzez akt prawny, której indywidualnie nadaje osobowość prawną
(np. PKP, PAN)
- rodzajowo - kodeks nadaje osobowość prawną grupie (np. przedsiębiorstwa
państwowe)
Prowadzi się rejestr osób prawnych, weryfikuje się te osoby. Osobowość prawną uzyskuje się
w momencie wpisu do rejestru osób prawnych. Rejestry są jawne, prowadzone przez sądy
rejonowe i w miastach wojewódzkich. Sądy nie prowadzą rejestru szkół wyższych, banków.
Brak rejestru gmin i Skarbu Państwa.
c. ułomne osoby prawne - którym prawo nadaje węższy zakres osobowości prawnej, ale
osoby te nie są osobami prawnymi np. wspólnota mieszkaniowa, spółka jawna, cywilna.
Znowelizowany KC z 14.II.2003 art. 331 wprowadza definicję osoby ułomnej: są to jednostki
organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych. Za zobowiązania tej jednostki -
odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie, a odpowiedzialność ta powstaje z
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz