Wykład - państwo prawne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - państwo prawne - strona 1 Wykład - państwo prawne - strona 2

Fragment notatki:

Konstrukcja państwa prawnego - łączy sie z ideologią liberalizmu państwowego, znalazła urzeczywistnienie w monarchiach konstytucyjnych, zasada praworządności, demokratyczne państwo prawa. oznacza to, ze współcześnie mamy państwo prawa i demokratyczne, ale nie muszą one ze sobą współgrać.
W XIX w państwo prawa może istnieć i istnieje zazwyczaj mimo, że nie realizuje zasad demokratycznych. DOWÓD: brak w państwach prawa powszechnego i równego prawa wyborczego. Wiąże się to z nazwiskiem Roberta von Mohl [autor dzieła "nauka policji zgodnie z zasadami państwa prawnego"]. Państwo prawa pojawia sie w XIX w jako koncepcja, natomiast pół wieku pozniej zostaje urzeczywistnione [2 pol XIXw] Granicą staje się Wiosna Ludów, kiedy ostatecznie zaczynają się kształtować państwa oparte na konstyutcji. Ujęcie w tej konstytucji podstawowych praw obywatelskich, podział pomiędzy władzą ustawodawczą i wykonawczą. 2 ASPEKTY : urzeczywistnie hasła liberalizmu państwowego, ma na początku charakter dynamiczny, jest motorem przemian. Znalazły one swoje odzwierciedlenie w tym, ze pod koniec XIX w pojawiły się kolejne postulaty: sądownictwo administracyjne, samorząd terytorialny, Wtedy to właśnie nadano jej charakter państwa statycznego. Zwolennik państwa prawnego to postępowiec, a w XX wieku to konserwatysta, który wzbrania się przed dalszym postępem.. Koncepcja państwa prawa łączy się z pozytywizmem prawniczym [zwłaszcza 2 poł XIX]. prawniczy każe on koncentrować sięprawnikom na interpretacji prawa, czyli przepisów prawa. Pozytywizm prawniczy abstrachuje na nieskupianiu się na skutkach jakie prawo wywołuje w świecie rzeczywistym. Koncentruje się na swoim abstrakcyjnym świecie. zwolennicy pozytywizmu prawniczwgo odrzucają wszelkie inne czynniki, którym można nadać walor normatywny. DLA ZWOLENNIKOW NIE ISTNIEJE ZADEN CHARAKTER NORM NADRZĘDNYCH jeśli nie jest ujęty prawnie, nie ma zasad ogólnych, nie istnieje i nie podlega badaniu prawo natury. Zwolennik pozytywizmu prawniczego dostrzega zasady zawarte w konstytucji, rozumie ją jako ustawę zasadniczą, zbiór zasad obowiązujących, ale zwolennik pozytywizmu prawniczego w 2 pol XIX w uwaza, że konstyytucji nie można stosować bezpośrednio. Można powołać się na normę konstytucyjną, jeśli nie ma przepisów w konstytucji chroniących naszych praw. Osobie dyskrminiowanej nie przysługuje prawo, ochrona sądowa, sądy nie mogą rozstrzygać na podstawie norm konstytucyjnych. Konstytucja spełnia normy wytycznych dla organów ustawodawczych, parlamentu, jak kształtować ustawodawstwo. Te wytyczne powinny być realizowane a jeśli nie będą powinny zostać pustą literą prawa. Pozytywizm prawniczy i państwo prawa - zwolennicy tych 2 kierunków powiązani ze sobą uznają że to ustawa, ustawodawstwo są podstawą [nie konstytucja] funkcjonowania państwa i prawa ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz