Wykład - odpowiedzialność za dług

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - odpowiedzialność za dług - strona 1 Wykład - odpowiedzialność za dług - strona 2

Fragment notatki:

Odpowiedzialność za dług może być:
· · Osobista - w czasach rzymskich dłużnik odpowiadał swoim ciałem. Obecnie cały majątek
dłużnika odpowiada za dług. Wierzyciel może egzekwować powinność z całego majątku dłużnika.
2
Pojęcie majątku opiera się na osobie. Wierzyciel może swobodnie wybrać, ktorej części majątku ma
dotyczyć egzekucja. Ta odpowiedzialność może być ograniczona :
- - ograniczenie do cyfrowo oznaczonej wartości (pro viribus patrimonii). Dł. nadal
odpowiada całym majątkiem tzn. wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z całego
majątku - wszystkich jego składnikow, ale tylko do określonej cyfrowo kwoty,
stanowiącej pułap odpowiedzialności
np. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
- - ograniczenie odpowiedzialności do części majątku (cum viribus patrimonii) - dł.
odpowiada tylko częścią majątku, wyodrębnia się pewną masę majątkową. Wierzyciel
może dochodzić zaspokojenia z dowolnego przedm. majątkowego ale tylko wchodzącego
w skład tej masy.
np. odpowiedzialność za długi spadkowe od momentu otwarcia spadku do przyjęcia
spadku - spadkobierca dopoki nie oświadczy czy spadek przyjmuje, czy odrzuca
odpowiada za długi spadkowe względem wierzycieli zmarłego tylko ze spadku, ktory
stanowi wyodrębnioną masę maj. w majątku spadkobiercy.
· · Rzeczowa - w razie ustanowienia zastawu lub hipoteki właściciel rzeczy obciążonej odpowiada z
tej rzeczy obciążonej (ruchomość lub nieruchomość), odpowiadając za dług. Wierzyciel hipoteczny
lub zastawny uzyskuje prawo zaspokojenia się z tej rzeczy obciążonej hipoteką lub zastawem z
pierwszeństwem przed osobistymi wierzycielami właściciela rzeczy. To prawo jest skuteczne erga
omnes, bez względu na zmianę właściciela rzeczy. Właściciel rzeczy obciążonej ma obowiązek
względem wierzyciela zastawnego świadczenia w postaci (pati) znoszenia - podczas prowadzenia
egzekucji. Właściciel rzeczy nawet nie musi być dłużnikiem.
Najczęściej dług i odp. występują razem, ale są syt., gdy dług istnieje bez odpowiedzialności. Mamy wtedy do
czynienia z zob. niezupełnymi (obligatio naturalis) - to zobowiązanie gdzie odpadła odpowiedzialność a
pozostał dług. Zobowiązanie istnieje ale brak jest przymusu. Jeżeli dłużnik spełni dobrowolnie świadczenie to
jest ono należne i wierzyciel może je zatrzymać jako zgodne z podstawą prawną. Jeżeli świadczenie jest
spełnione z nieistniejącego długu (ktoś mylnie uważa że jest dłużnikiem) to jest to świadczenie nienależne i
trzeba je oddać.


(…)

… jest w ogole nieważne i można żądać
zwrotu nienależnego świadczenia. W art. 413 §2 ustawodawca stwierdza że
Roszczeń z gry lub zakładów można dochodzić tylko wtedy, gdy gra lub
zakład były prowadzone na podstawie zezwolenia właściwego organu
państwowego.
A więc zakłady i gry publiczne, dopuszczone do obrotu publicznego rodzą zobowiązania zupełne.
·· zob. przedawnione (pocz. będące zupełnym). Rożnica polega…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz