Wykład - obserwacja przebiegów przemiennych na oscyloskopie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

ćw 51 : Obserwacja przebiegów przemiennych na oscyloksopie
spis przyrządów:
Oscyloskop GoldStar 05-90206 20 MHz z wbudowanym generatorem;
układy całkujące i różniczkujące;
Obserwacja przebiegów na układzie różniczkującym:
wpływ wartości R na zmianę sygnału wyjściowego:
zmianie ulegała amplituda sygnału wyjściowego:
R=1 - Um=4,5V
0.5R - Um=3.1V
0.1R - Um=2.2V
b)wpływ wartości c na zmianę sygnału wyjściowego:
zmianie ulegało przesunięcie fazowe między sygnałem wejściowym i wyjściowym:
przy: 1C - =28s
5C - =12s
25C - =8s
Obserwacja przebiegów na układzie całkującym:
Wraz ze zmniejszeniem wartości R amplituda rosła i przy zmianie pojemności zmieniało się przesunięcie fazowe.
Obserwacja przebiegów Lisajourz.
Do płytek odchylania pionowego podłączyliśmy jeden generator a do płytek odchylania poziomego drugi generator.
Przy równej częstotliwości z obu generatorów na ekranie oscyloskopu można było zauważyć okrąg , przy innych częstotliwościach figury się zmieniały.
Ten sposób służy do pomiarów częstotliwości , częstotliwość wylicza się ze wzoru:
m.-liczba przecięć z osiąY
n - liczba przecięć z osią X
Przebiegi te mają różne kształty w zależności od przesunięcia w fazie () pomiędzy przebiegiem z generatora podłączonego do płytek X a podłączonym do płytek Y .
4.Przebiegi otrzymane:
Tu wstaw oscyloskop 2
figura dla =30
Figury dla stosunku częstotliwości 3/1
figura dla =0
figura dla =30
Figury dla stosunku częstotliwości 4/1
figura dla =0
figura dla =30
Wnioski
Oscyloskop może być wykorzystywany do pomiarów napięcia stałego i przemiennego . Przy układzie całkującym wraz ze zmniejszeniem wartości R amplituda rosła i przy zmianie pojemności zmieniało się przesunięcie fazowe.
Podobnie przy układzie różniczkującym amplituda sygnału wyjściowego rosła wraz ze wzrostem R a przesunięcie fazowe było mniejsze przy większych
pojemnościach. Jak widać wzór na obliczanie częstotliwości przy pomocy figur Lisajourz jest prawdziwy choć w niektórych przypadkach należy przyjąć że oś przecinają 2 krzywe nachodzące na siebie (1 przecięcie) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz