Wykład - nienaruszalność granic

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2177
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - nienaruszalność granic - strona 1

Fragment notatki:

Zasada nienaruszalności granic i jej znaczenie w prawie traktatów i prawie sukcesji państw; nienaruszalność granic a samostanowienie
Państwa uważają za nienaruszalne wszystkie granice każdego z nich i dlatego będą powstrzymywać się od zamachów na te granice. Zgodnie z tym będą się również powstrzymywać od wszelkich żądań lub działań zmierzających do zawładnięcia i uzurpacji części lub całości terytorium. Zmiana granic może odbywać się jedynie w wyniku rozstrzygnięć pokojowych, negocjacji, układów.
Prawo traktatów i prawo sukcesji państw a zasada nienaruszalności granic:
reguła rebus sic standibus (rozumiana jako zastrzeżenie, zgodnie z którym zawarty traktat może być wypowiedziany gdy zajdą niespodziewane okoliczności, zmieniające jego wymowę w momencie zawarcia) nie może być powołana jako podstawa do wygaśnięcia lub wycofania się z traktatu ustanawiającego granicę państwową
reguła tabula rasa mająca zastosowanie do przypadków sukcesji traktatów przez nowopowstałe państwa niepodległe nie odnosi się do traktatów ustanawiających granicę państwową i inne reżimy obiektywne, gdyż muszą one być bezwzględnie dotrzymane
art. 12 Konwencji Wiedeńskiej o sukcesji państw w odniesieniu do traktatów mówi, że sukcesja państw nie narusza:
zobowiązań dot. korzystania z terytorium lub ograniczeń korzystania z niego, ustalonych przez traktat na rzecz innego państwa lub grupy państw
praw ustalonych przez traktat dot. korzystania lub ograniczenia z korzystania jakiegokolwiek terytorium przez inne państwo lub grupę państw.
--
Nienaruszalność granic
Deklaracja ONZ z 1970 roku stwierdza, że każde państwo ma obowiązek powstrzymać się od groźby lub użycia siły celem naruszenia istniejących międzynarodowych granic innego państwa jako środka rozwiązywania sporów międzynarodowych, włączając w to spory terytorialne i problemy dotyczące granic.
Deklaracja KBWE. Zgodnie z nią państwa uczestniczące uznały wzajemnie za nienaruszalne wszystkie granice każdego z nich, jak również granice wszystkich państwa w Europie i zobowiązały się do powstrzymania teraz i w przyszłości od zamachów na te granice. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz